Høringsinnspill

Saken om ny framtidig skole- og tilbudsstruktur og alternative opplæringsmodeller er sendt på høring med frist 31. august 2024.

Vi legger ut alle høringsinnspill fortløpende. Innleggene er delt i tre kategorier basert på hvem som er avsender.