Kontaktinformasjon - Innlandet fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Telefon

62 00 08 80

Åpningstider

Mandag–fredag kl. 08.00–15.30

E-post

post@innlandetfylke.no

Sikker digital post

Send sikker digital post

Finn ansatte

Finn ansatte i Innlandet fylkeskommune

Administrativ ledelse

Pressekontakter

Se pressekontakter m.m.

Har du trafikkmeldinger?

Ta kontakt med Vegtrafikksentralen på telefon 175.

Har du spørsmål om brøyting, strøing og dårlig veg på fylkesveger?
Kontakt entreprenøren som har ansvaret for den aktuelle strekningen

Postadresse

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Organisasjonsnummer

920 717 152

Kontonummer

1506.26.13200

Fakturaadresse

Innlandet fylkeskommune krever elektronisk faktura levert i EHF-format til vårt organisasjonsnummer:

ELMA: 920717152 (elektronisk mottakeradresseregister)

Andre henvendelser sendes til:

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Besøksadresse

Fylkeshuset på Hamar
Parkgata 54,
2317 Hamar

Fylkeshuset på Lillehammer
Kirkegata 76,
2609 Lillehammer

Her finner du oss

Mens fylkeshuset på Hamar er under ombygging, finner du oss i bygningen ved siden av.

Til toppen