Politikk - Innlandet fylkeskommune

Nyheter

  • 17.06.2021 Guren Hagen fikk Hedmark fylkeskommunes kulturpris i 2009. Her sammen med daværende fylkesordfører Arnfinn Nergård. Fylkeskommunale priser
    Fylkeskommunen oppretter tre nye priser. De fleste gamle priser avvikles, men kulturprisen overlevde i fylkestinget.
  • 17.06.2021 To silhuetter av ansikter mot hverandre Handlingsplan for psykisk helse
    Det er tidligere satt av 10 millioner til satsing på psykiske helse. Nå skal pengene brukes til ungdommens beste.
  • 17.06.2021 Fylkestinget har vedtatt en ny modell for PP-tjenesten for de videregående skolene i Innlandet. Valgte fylkeskommunal PP-tjeneste
    PP-tjenesten for de videregående skolene blir drevet av fylkeskommunen, og organiseres i fem regioner.

Kalender

Til toppen