Innlandet fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Aktuelt

Kalender

Fylkesbudsjettet 2022–2025

Kollektivtrafikk er prioritert. På andre områder er det foreslått utgiftsreduksjoner, blant annet innen skole, næringsutvikling, trafikksikkerhetstiltak og diverse kulturtiltak.

Endelig behandling og vedtak skjer i fylkestinget 8. desember.

Fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett 2022–2025

Til toppen