Hva gjør fylkeskommunen? - Innlandet fylkeskommune

Hva gjør fylkeskommunen?

Innlandet fylkeskommune er en regional utviklingsaktør. Vi har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver innen videregående opplæring, samferdsel, samfunnsplanlegging, klima og miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

Innlandet fylkeskommune eier og drifter 23 videregående skoler, 41 tannklinikker og 2 folkehøgskoler.

I tillegg eier og drifter vi 6 872 kilometer fylkesveger. Vi har også ansvar for kollektivtrafikken i fylket, både buss og ferge.

Overordnede mål:

  • Bærekraftig utvikling basert på Innlandets muligheter og kulturelle verdier.
  • Relevant kompetanse for et konkurransedyktig arbeids- og næringsliv.
  • Velfungerende og sikker infrastruktur som fremmer bosetting og næringsutvikling.
  • Levende byer og bygder og god livskvalitet for innbyggerne.

Visjoner og verdier

Innlandet – eventyrlige muligheter.

Innlandets visjon:

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, Industri, landbruk og reiseliv.

Til toppen