FORREGION - forskningsbasert innovasjon i regionene

FORREGION skal jobbe for at flere bedrifter bruker forskning i sitt innovasjonsarbeid. Det er løpende søknadsfrist for å søke om midler til forprosjekt og studentoppgaver.

Hva er FORREGION?

  • FORREGION tar utgangspunkt i den enkelte regions unike muligheter og utfordringer.
  • FORREGION i Innlandet har bioøkonomi som satsingsområde, men andre næringer omfattes også av ordningen.
  • FORREGION kan være aktuelt for alle bedrifter i hele Innlandet, uavhengig av størrelse og bransje/næring.

Virkemidler

For å oppnå økt forskningsbasert innovasjon i næringslivet, har FORREGION to virkemidler:

Støtte til forprosjekter fra FORREGION Innlandet