Angst for tannbehandling

Har du sterk angst for tannlegebehandling, kan du få hjelp gjennom et tilrettelagt opplegg.

På enkelte tannklinikker har vi eksperter som behandler personer med tannlegeskrekk. Ekspertene er med i et team som kalles TOO-team. TOO står for tortur, overgrep og odontofobi (faguttrykket for tannlegeskrekk).

Det tilrettelagte tannhelsetilbudet gjelder for:

 • personer som har vært utsatt for grov tortur
 • personer som har vært utsatt for overgrep av seksuell karakter eller vold i nære relasjoner
 • personer som lider av odontofobi (sterk angst for tannbehandling)
 • voksne personer over 18 år

Etter samtale med psykolog finner vi ut om du fyller kriteriene for å få tilbudet.

Hva slags behandling får du?

TOO-teamene består av tannhelsepersonell og psykolog. TOO-teamet behandler i første omgang angsten for tannbehandling, og deretter tennene. Behandlingen er gratis.

Teamet sørger for at du får en gradvis tilvenning. Målet med behandlingen er at du på sikt skal kunne gjennomføre vanlig tannbehandling.

Les mer om TOO-tilbudet på tooinfo.no

Hvordan får du tilbudet?

Du kan bli henvist eller kontakte teamet selv.

Henvisning

Du kan få henvisning til TOO-teamet fra tannlege, lege eller psykolog.

Ta kontakt selv

Er du over 18 år kan du ta kontakt med teamet selv. I Innlandet er teamet på Lillehammer, Hamar og Elverum tannklinikker.

Lillehammer tannklinikk
Åpningstid: 08.00–15.00 hver onsdag og fredag

Elverum tannklinikk og Hamar tannklinikk
Åpningstid: 08.00–15.00 hver tirsdag og torsdag

 • Telefon: 453 77 997
 • E-post: tooteam@innlandetfylke.no
 • Adresse: 
  Hamar: Furubergvegen 201, 2316 Hamar
  Elverum: Terningen Arena, Hamarvegen 112, 2406 Elverum