TT-kort (tilrettelagt transport) - Innlandet fylkeskommune

TT-kort (tilrettelagt transport)

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for deg som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan søke om TT-kort hvis du:

 • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller som varer i mer enn to år
 • har bostedsadresse i Innlandet fylke i folkeregisteret

Eksempler på forflytningshemminger som kan gi grunnlag for godkjenning:

 • blinde eller sterkt svaksynte
 • rullestolbrukere eller andre sterkt bevegelseshemmede
 • psykisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, personer med nevrologiske sykdommer, demente, hjerte- og lungesyke, astmatikere og allergikere

Det gir ikke grunnlag for godkjenning hvis du:

 • har tilgang til bil og kan kjøre den selv
 • mangler kollektivtilbud på hjemstedet
  (vesentlige endringer i kollektivtilbudet kan imidlertid gi grunnlag for ny vurdering av TT-rettigheter)
 • er barn under 8 år
  (tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder)

Hvordan søker du om TT-kort?

Fyll ut og send inn søknadsskjema

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader om TT-kort fortløpende, og det er derfor ingen søknadsfrist. 

PDF: Søknadsskjema for TT-kort (PDF, 253 kB) 

Word: Søknadsskjema for TT-kort (DOCX, 164 kB) 

 • Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene. 
 • Søker du på grunn av synshemming, må du få en uttalelse fra øyelege/spesialist. Uttalelsen må minimum opplyse om visus og synsgrad.

Søknaden sendes i posten til:
Innlandet fylkeskommune, Seksjon kollektivtransport
Kundesenteret v/ TT-nemnda
Gruvvegen 78
2580 Folldal

Du må sende søknaden i posten, fordi søknaden inneholder personopplysninger som ikke kan sendes på e-post.

Behandlingstid 
Behandlingstiden er vanligvis inntil tre uker. Hvis vi trenger lenger tid på å behandle søknaden din, vil du få beskjed om det. 

Det tar ca. en uke fra du har fått innvilget TT-kort til du får det i posten.

Ofte stilte spørsmål om TT-ordningen

Hvem kan du kontakte?

Skal du bestille en TT-tur?
Ring din nærmeste drosjesentral.

Har du spørsmål om saldo eller mistet kort?
Ring Rogaland Taxi AS på telefon 51 90 90 01.
Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for alle fylkeskommuner.

Har du spørsmål om søknaden eller andre ting?
Kontakt Innlandet fylkeskommune sitt kundesenter på telefon 02040 
eller send e-post til: TT-kort@innlandetfylke.no

Til toppen