TT-kort (tilrettelagt transport) - Innlandet fylkeskommune

TT-kort (tilrettelagt transport)

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Hvem kan få TT-kort?

Du kan søke om TT-kort hvis du:

 • ikke kan reise kollektivt på grunn av en funksjonsnedsettelse som er livsvarig eller som varer i mer enn to år
 • har bostedsadresse i Innlandet fylke i folkeregisteret

Eksempler på hvem som kan få TT-kort:

 • blinde eller sterkt svaksynte
 • rullestolbrukere eller andre sterkt bevegelseshemmede
 • psykisk funksjonshemmede, utviklingshemmede, personer med nevrologiske sykdommer, demente, hjerte- og lungesyke, astmatikere og allergikere

Du får ikke TT-kort hvis du:

 • har tilgang til bil og kan kjøre den selv
 • søknadsgrunnlaget alene er manglende kollektivtilbud på hjemstedet
 • er barn under 8 år
  (tildeling for øvrig skjer uavhengig av alder)

Hvordan søker du om TT-kort?

Fyll ut og send inn søknadsskjema sammen med legeerklæring

Du kan søke hele året. Vi behandler søknader om TT-kort fortløpende, og det er derfor ingen søknadsfrist. 

PDF: Søknadsskjema for TT-kort (PDF, 281 kB) 

Word: Søknadsskjema for TT-kort  (DOCX, 68 kB)

PDF: Legeerklæring for TT-kort (PDF, 112 kB)

Word: Legeerklæring for TT-kort (DOCX, 31 kB)

 • Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene. 
 • Søker du på grunn av synshemming, må du få en uttalelse fra øyelege/spesialist. Uttalelsen må minimum opplyse om visus og synsgrad.

Søknaden sendes i posten til:
Innlandet fylkeskommune
Innlandstrafikk
Gruvvegen 78
2580 Folldal

eller på sikker e-post – digipost
Du kan sende personopplysninger hvis du bruker sikker e-post.
Logg på egen Digi-post og søk opp Innlandet fylke, samferdsel, kollektiv i mottakerfeltet. Legg ved søknad og legeerklæring og send henvendelsen.

Behandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis inntil tre uker. Hvis vi trenger lenger tid på å behandle søknaden din, vil du få beskjed om det. 

Hvis du får søknaden innvilget, får du TT-kortet i posten i egen forsendelse.

Ofte stilte spørsmål om TT-ordningen

 

Hvem kan du kontakte?

Skal du bestille en TT-tur?
Ring din nærmeste drosjesentral.

Har du spørsmål om saldo eller mistet kort?
Ring Rogaland Taxi AS på telefon 51 90 90 01.
Det er Rogaland Taxi som administrerer TT-kort for alle fylkeskommuner.

Har du spørsmål om søknaden eller andre ting?
Kontakt kundesenteret til Innlandstrafikk på telefon 02040 
eller send e-post til: TT-kort@innlandetfylke.no

TT-forskrift for Innlandet fylkeskommune

Det er vedtatt en felles TT-forskrift for Innlandet fylkeskommune. Ny forskrift gjelder fra og med 1. juli 2022.

Les forskriften om TT-ordningen i Innlandet

Til toppen