TT-kort (tilrettelagt transport) - Innlandet fylkeskommune

TT-kort (tilrettelagt transport)

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av varige forflytningshemminger.

Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Den vedtatte forskriften trådte i kraft 1. januar 2020.

Her finner du svar på spørsmål om TT-ordningen:

Til toppen