Bokbussen til fylkesbiblioteket – et rullende bibliotek - Innlandet fylkeskommune

Bokbussen til fylkesbiblioteket – et rullende bibliotek

Bokbussen besøker 31 skoler i 11 kommuner i tidligere Oppland, og sprer leseglede gjennom aktiv formidling. I løpet av skoleåret 2020/21 vil det bli utredet hvordan tjenesten kan utvides til hele Innlandet.

Bokbussen presenterer seg selv

Mål for bokbusstilbudet

Vi har bokbuss for barn og unge for å:

  • Bidra til å øke leseferdighetene
  • Gjøre skjønn- og faglitteratur tilgjengelig der barna er
  • Gi barn varierte kulturopplevelser
  • Spre interesse og kunnskap om biblioteket som institusjon, og bidra til økt bruk av det lokale biblioteket

For å oppnå dette jobber vi med:

  • Å stimulere leselyst og leseinteresse gjennom aktiv formidling
  • Å veilede barna slik at de finner de riktige bøkene
  • Å ha skrivekurs, forestillinger og konkurranser
  • Å ha en oppdatert boksamling

Bokbussen besøker 31 skoler og barnehager i 11 kommuner i tidligere Oppland. Innlandet fylkesbibliotek står for driften, og kommunene som er med betaler en egenandel for å være med på ordningen. 

Gode erfaringer

Bokbussen er et aktivt virkemiddel for å stimulere til økt leseglede hos barn og unge, og erfaringene viser at bokbussen er et positivt innslag i skolehverdagen. Bokbussen har en unik mulighet til å drive litteratur- og kulturformidling der barna er, og utlånstallene er høye. Det er til stor hjelp for lærerne, i sin pressede timeplan, at vi på Bokbussen kan hjelpe elevene med å finne en passende bok og gi de kulturelle opplevelser.

Personalet på Bokbussen er i 2020 Trygve Ramnefjell og Jens Erik Kjelstad. Bokbussen på mobil er 976 72 102. 

Smittevern

Bokbussen i Innlandet ønsker å gi et så godt tilbud som mulig i en tid med strenge retningslinjer i forhold til smittevern. Ettersom elevene ikke kan komme inn i Bokbussen og låne selv, ønsker vi å tilby klassetrinnene bokkasser og formidling, dersom skolene ønsker det og forholdene ligger til rette for det. Bøker som blir innlevert blir lagt i inntil en ukes karantene, før de på ny blir utlånt.

Bokbussen

 

Digital formidling

Fylkesbiblioteket og bibliotekene i Innlandet har samlet digitale bibliotektjenester i en egen web og mobil app portal. Digibibinnlandet.no

Her skal du lett skal kunne finne frem i alle de ulike gratistjenestene som finnes lokalt og nasjonalt. Noe av det du kan finne i portalen er videosnuttene under:

Bokbussen i Innlandet og Trygve Ramnefjell presenterer eventyrene– «Hver synes best om sine barn», «Slipp granrot og ta i revefot» og «Småguttene som traff trolla på Hedalsskogen»

 

Flere eventyr med Trygve ligger på Innlandet fylkesbibliotek sin YouTube kanal: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAOnHiqd5ErfUCULyUOTxVWLrAbT2O6Xq

Til toppen