Ungdomstiltak

Ungdom er oftere involvert i alvorlige trafikkulykker enn andre deler av befolkningen. Innlandet fylkeskommune har to trafikksikkerhetstiltak hvor ungdom er målgruppen.

Trygt hjem

"Trygt hjem" er et tiltak som skal gi ungdom tilbud om sikker transport hjem fra aktiviteter på kvelds- og nattetid i helger og ved enkelte typer arrangement.

Målet med ordningen er å redusere helgeulykker i trafikken og å øke muligheten for ungdom i aldersgruppen 15 til 21 år til å delta i sosiale aktiviteter. Ordningen gjelder for hele Innlandet.

Brukerne bestiller selv turen hos lokal drosjesentral som har avtale med Innlandet fylkeskommune. Turer utenom helger og høytider må du avtale særskilt med den lokale taxisentralen. 

Les mer om Trygt hjem og hvordan du kan bestille drosje.

Sett grenser – si i fra

"Sett grenser – Si ifra" er et holdningsbasert kurs som gjennomføres for elever i andre klasse på alle videregående skoler i Innlandet.

Kurset har en egen filosofi som bygger på at de fleste unge er positive, og at det er et mindretall som står for den spesielt risikofylte kjøringen.

"Sett grenser – Si ifra" retter seg først og fremst mot de unge som er passasjerer i bil, men har også mye å gi de unge sjåførene. Hensikten med kurset er å oppnå egenutvikling og selvregulering hos hver enkelt elev, og dermed bidra til å skape en kultur som ikke aksepterer at andres liv og helse utsettes for risiko.

Les mer om kurset Sett grenser – si ifra