Gående og syklende - Innlandet fylkeskommune

Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune gjør flere tiltak for å få flere til å gå og sykle i hverdagen. 

Det er flere fordeler ved at flere velger å gå eller sykle til skole, jobb og i fritiden. Gange og sykkel bidrar til at folkehelsen blir bedre og det blir mindre støy og klimagassutslipp. Dette bidrar til triveligere lokalsamfunn. 

Til toppen