Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune har ulike tiltak for å få flere til å gå og sykle i hverdagen –blant annet sykkelbyprosjektet,  tilskuddsordninger og hjertesoner rundt barneskolene.

Det er et mål at flere skal gå og sykle i hverdagen. Det bidrar til bedre folkehelse, mindre støy og reduserte klimagassutslipp – som igjen bidrar til triveligere lokalsamfunn. 

Tiltak for å få flere til å gå og sykle