Gående og syklende

Innlandet fylkeskommune gjør flere tiltak for å få flere til å gå og sykle i hverdagen. 

Målet er å få flere til å gå og sykle. Det bidrar til bedre folkehelse, mindre støy og reduserte klimagassutslipp – som igjen bidrar til triveligere lokalsamfunn.