Etablere ny bedrift

Innlandet trenger flere bedrifter! Du som vil etablere en ny bedrift kan få hjelp i oppstarten, slik at du lettere kommer i gang.

Hva innebærer det å etablere en bedrift?

Som etablerer må du ha en vare eller tjeneste du vil selge, og du må undersøke om det er et stort nok marked for dette produktet. Du må tenke ut hvordan du skal markedsføre produktet ditt slik at du når dem som vil kjøpe det, og du må sette opp et realistisk budsjett som viser at bedriften etter hvert kan gå med overskudd.

Videre må du bestemme deg for selskapsform og registrere bedriften i Brønnøysundregisteret. Du må sette deg inn i regler for skatt og moms, og hva det krever å ansette noen når det blir aktuelt.

Det er viktig å avklare om du har ressurser nok både personlig og økonomisk, og om familien din støtter deg slik at du kan bruke tid og penger på etableringen.

Hvem kan hjelpe deg videre?

Vi i fylkeskommunen kan ikke gi støtte til enkeltbedrifter, fordi de omfattes av Innovasjon Norge sine finansieringsordninger.

Derimot kan vi guide deg til:

  • Etablererkurs i Innlandet - kurset passer for alle som tenker på å starte bedrift eller som har konkrete planer om å starte bedrift. Les mer om kursene, og når de arrangeres, her: https://etablererkursinnlandet.no/
  • Nærings- eller landbruksansvarlig i hjemkommunen din – som er det første stedet du kan henvende deg til. Her får du hjelp i oppstartsfasen og informasjon om mulige kurs. De henviser deg også videre til andre som kan hjelpe deg med å utvikle ideen videre.
  • Innovasjon Norge – som kan gi oppstartstilskudd og veiledning innen enkelte næringer, spesielt i distriktene. De gjennomfører også lokale kurs.
  • Næringshagene i Innlandet – som har litt forskjellige oppgaver. I hovedsak følger de opp spesielle bedrifter som de inngår avtale med. Noen av næringshagene har også oppdraget med å være kontaktpunkt for alle etablerere på vegne av kommunen.

Skatteetaten har også god informasjon til deg som vil etablere en bedrift, og de arrangerer kurs for nye næringsdrivende forskjellige steder i fylket.

Les mer om å starte og drive bedrift på skatteetaten.no