Gratis tannbehandling

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling eller redusert betaling.

Andre pasientgrupper med rett til gratis tannhelsetjenester
Har du vedtak, skal skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste. Ta kontakt med kommunen din om dette.

Har du rett til gratis tannhelsetjenester?

Reiseutgifter

Informasjon om tannhelse på andre språk