Gratis tannbehandling

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling til og med det året de fyller 18 år. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling.

Andre pasientgrupper med rett til gratis tannhelsetjenester
Skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste. Ta kontakt med kommunen din om dette.

Se hvem som har rett til gratis tannhelsetjenester (PDF, 96 kB)

Pasientgrupper med rett til gratis tannhelsetjenester:

Reiseutgifter

Informasjon om tannhelse på andre språk

Til toppen