Gratis tannbehandling

Barn og ungdom 0–18 år har rett til gratis tannbehandling. Flere andre pasientgrupper har også rett til gratis tannbehandling eller redusert betaling i den offentlige tannhelsetjenesten.

Andre pasientgrupper med rett til gratis tannhelsetjenester
Har du vedtak, skal skjema for gratis tannhelsetjenester fylles ut sammen med din kontaktperson i kommunens hjemmetjeneste eller rustjeneste. Ta kontakt med kommunen din om dette.

Har du rett til gratis tannhelsetjenester?

Reiseutgifter

Informasjon om tannhelse på andre språk