Idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune
Idrett og friluftsliv

Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til arrangement som bidrar til utvikling av lokalsamfunnet og som tar i bruk ny teknologi.
Søknadsfristen er 1. november 2021.

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfristen er 14. mai 2021.

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Til toppen