Idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune
Idrett og friluftsliv

Søknadsfrist 1.11. 2020
Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader. Alle som får tildelt midler skal rapportere om bruken av midlene gjennom samme portal innen 15. november tildelingsåret.

SØKNADPORTAL
 

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.
Søknadsrunde for 2020 er gjennomført i kommunene med innlevering til fylket 15.01.2020. 

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfristen er 15. mai.

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Til toppen