Idrett og friluftsliv - Innlandet fylkeskommune
Idrett og friluftsliv

Søknadsfrist 1.11. 2021.
Tilskuddsordning for arrangementsutvikling innen idrett og friluftsliv skal være et politisk virkemiddel for å nå mål i regionale planer .

Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i eget fylke.
Søknadsrunde for 2020 er gjennomført i kommunene med innlevering til fylket 15.01.2020. 

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfristen er 15. mai.

Innlandet fylkeskommune kan gjennom ulike tilskuddsordninger gi tilskudd til sikring av friluftsområder, friluftsaktivitet og tiltak i sikra friluftsområder.

Til toppen