Har du funnet en gammel gjenstand?

Ta kontakt med oss hvis du tror du har funnet en forhistorisk gjenstand eller materiale.

Hva gjør du hvis du har funnet en gjenstand eller annet forhistorisk materiale? 

  • Ta kontakt med oss for  avtale innlevering, dersom du har funnet en enkeltliggende gjenstand i terrenget, i dyrka mark e.l. Merk gjerne av funnstedet på kartet.
  • Ta gjerne bilde av funnet ditt og send oss, slik at vi kan vurdere hva det er før du leverer det inn.
  • Dersom du har funnet en steinalderboplass: fortell oss om funnstedet, ikke samle inn steinmateriale. Det er fint om du merker av funnstedet på kart. 
  • Det er egne regler for funn ved fonner og iskanter - les reglene her

Er du detektorist?

Er du detektorist eller interessert i metallsøk som hobby, se våre sider om metallsøking.

Hvorfor er det viktig å levere inn funnet?

Gjenstander og kulturminner, alle fysiske spor, er våre viktigste kilder til kunnskap om forhistorien. Gjenstanden du finner kan bidra til ny kunnskap og inngå i ny forskning.

Funnet kan også bli del av utstillinger på museum eller annen formidling, slik at mange får glede av det.

Gjenstander av metall eller organisk materiale må konserveres for å kunne bevares over tid. Dette gjøres av Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, etter at funnet er levert videre fra Innlandet fylkeskommune.

Gamle gjenstander er en del av vår felles kulturarv, og tilhører oss alle. Kulturminneloven beskytter derfor også slike funn. Alle gjenstander eldre enn 1537, mynter fra 1650 eller eldre, samiske gjenstander fra 1917 eller eldre, er automatisk fredet gjennom kulturminneloven, og skal leveres inn via Innlandet fylkeskommune.   

Hva er det som blir funnet?

Langs stier i fjellet, på fjelltopper, i vannkanten og i dyrka mark kan det dukke opp noe svært gammelt for den som har øynene med seg.

Vi blir jevnlig kontaktet av turgåere, fjellvandrere, bønder og grunneiere som tilfeldigvis har funnet en svært gammel gjenstand. Under er eksempler på funn som blir meldt inn til oss.

Funn i fjellet

Fra folk som har vært på fjelltur kommer det en gang iblant beskjed om pilspisser. Pilspissene stammer fra piler som har blitt bortskutt under jakt med pil og bue. Vi har fått inn pilspisser av stein fra jakt som foregikk helt tilbake i steinalderen, men vanligst er nok pilspisser i jern fra jern- eller middelalderen.

Dyrebare gjenstander har opp gjennom historien også blitt plassert i fjellet med vilje, som offer eller depot. Sverd funnet høyt oppe i fjellet eller gjenstander langs stier og tråkk kan være ment som offerfunn. I mange tilfeller er dette også ting som er mistet under ferdsel over fjellet.

Steinalderfunn

Også spor etter boplasser i steinalder kan dukke opp, som flintavslag, skrapere, pilspisser og andre redskaper eller produksjonsavfall i steinmateriale. Spor etter boplasser fra steinalderen kan komme til syne ved erosjon i vannkanten eller nært vann både i fjellet og i ved fjordene i Innlandet.Denne flotte skiferpilen lå åpent i dagen på et nes ved et vann nordøst i fylket. Den ble funnet i 2008 da det var lite vann i det regulerte vassdraget. - Klikk for stort bildeDenne flotte skiferpilen lå åpent i dagen på et nes ved et vann nordøst i fylket. Den ble funnet i 2008 da det var lite vann i det regulerte vassdraget. Innlandet fylkeskommune.

Funn i dyrka mark

En sjelden gang pløyes gjenstander opp med plogen i dyrka mark, og vi kan dra ut å hente et sverd eller en spydspiss for eksempel. Med moderne maskiner i landbruket er det bare større gjenstander som blir funnet.

Se også våre sider om metallsøking.

Funn i myr

Noen svært sjeldne funn av dyrebein og menneskeknokler fra Innlandet har gitt helt ny kunnskap om offer og ritualer i overgangen mellom bronse- og jernalder. Dette er takket være grunneiere som har tatt kontakt med oss.

Det er også en del eksempler på funn av gjenstander som flintspyd, halsring av bronse og annet som er funnet ved arbeid i myr. Dette er offerfunn fra bronsealder og overgangen til jernalder.

Funn ved fonner og iskanter i fjellet

Et spesielt felt i Innlandet er funnene som gjøres ved iskanter og fonner i høyfjellet. Etter hvert som isen smelter dukker det opp gjenstander av tre og annet organisk materiale, som pilskaft, klær, beinpiler osv. som ikke bevares i andre sammenhenger.

Innlandet fylkeskommune har et eget sikringsprogram for brearkeologiske funn.

For slike funn er det egne kjøreregler:

Særlige regler som gjelder for funn ved fonner og iskanter

Hvis du finner en arkeologisk gjenstand som er smeltet ut av isen, så la den ligge. Ta bilde av funnstedet og et GPS-punkt. Når du er kommer hjem kan du kontakte arkeologene. Vi rykker da ut og gjør nærmere undersøkelser på stedet.

Du kan lese mer om brearkeologi og de spesielle funnene i høyfjellet her: Secrets of the Ice.