Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Kulturarv

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida.
Søknadsfrist er 1. mai 2022.

Eiere av kulturmiljø som som inngår i Røros bergstad og Cirkumferensen kan nå søke midler. Søknadsfrist er 1. november 2021.  

Nå kan det søkes om tilskudd til restaurering og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2021.  

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. november 2021. 

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2021.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke tilskudd for å løfte fram lokale, historiske ferdselsårer. Søknadsfristen er 15. mars.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Private eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold av disse. Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Til toppen