Kulturarv

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2022.

Eiere av kulturmiljø som som inngår i Røros bergstad og Cirkumferensen kan nå søke midler. Søknadsfrist er 1. november 2022.  

Nå kan det søkes om tilskudd til restaurering og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2022.  

Private eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold av disse. Søknadsfrist: 1. november 2022. 

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. november 2022. 

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2022. 

Tilskuddsordningen gjelder områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer som har tette trehusområder.  Søknadsfrist 1. november 2022.

Formålet med dette tilskuddet er at flere bygninger og anlegg – også de uten formell vernestatus – kan bli tatt vare på for framtida.
Søknadsfrist er 15. januar 2023.

Kommuner og frivilligheten kan søke midler til automatisk fredete kulturmiljø i 2023.
Fristen er 15. desember 2022.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Til toppen