Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Kulturarv

Eiere av kulturmiljø som som inngår i Røros bergstad og Cirkumferensen kan nå søke midler. Søknadsfrist er 1. november 2021.  

Nå kan det søkes om tilskudd til restaurering og vedlikehold av tekniske og industrielle kulturminner. Søknadsfrist: 1. november 2021.  

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Eiere og forvaltere av middelalderruiner kan søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. november 2021. 

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2021.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Private eiere og forvaltere av freda eller verna fartøy kan søke om tilskudd til restaurering og vedlikehold av disse. Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2021. 

Tilskuddsordningen gjelder områder i Gjøvik, Kongsvinger og Lillehammer som har tette trehusområder.  Søknadsfrist 1. november 2021.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Til toppen