Kulturarv - Innlandet fylkeskommune
Kulturarv

Formål: Tiltak som kan stoppe skadeutvikling på fredete bygninger og anlegg i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Formål: Sette i stand fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Formål: Vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål: Vurdering av bygningens muligheter.
Søknadsfrist: Løpende

Til toppen