Fra Hedmark og Oppland til Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Fra Hedmark og Oppland til Innlandet

Opptakten til det som nå er Innlandet fylkeskommune startet i juni 2015.

Da inviterte regjeringen landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å avklare sammenslåing med andre fylkeskommuner.

Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016 der den foreslo at det skal gjennomføres en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringens ambisjon var å redusere dagens 19 fylker til ned mot rundt 10 regioner.

Klikk for stort bilde VRI Innlandet

Sa nei

Hedmark og Oppland fylkeskommuner gjennomførte nabosamtaler i 2016 og de to fylkestingene bestilte i juni en utredning for å få et beslutningsgrunnlag for å si ja eller nei til å gå videre med mål om en sammenslåing av de to fylkene. Utredningen En ny region – Hedmark og Oppland (PDF, 6 MB) ble lagt fram på høstparten – men fylkestingene i begge fylker svarte 14. desember 2016 nei til sammenslåing.

8. juni 2017 vedtok Stortinget likevel sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Den politiske ledelsen i begge fylker valgte imidlertid å sitte på gjerdet til over valget i september i påvente av om valgresultatet kunne føre til reversering av Stortingets vedtak. Det skjedde ikke.

Forhandlinger

Forhandlingsutvalget i Hedmark øverst i bildet besto av (fra venstre) Rune Øygarden (H), fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap). Forhandlingsutvalget i Oppland besto av (fra venstre) Aud Hove (Sp), fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og Kari-Anne Jønnes (H). - Klikk for stort bildeForhandlingsutvalget i Hedmark øverst i bildet besto av (fra venstre) Rune Øygarden (H), fylkesråd Aasa Gjestvang og fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap). Forhandlingsutvalget i Oppland besto av (fra venstre) Aud Hove (Sp), fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) og Kari-Anne Jønnes (H). Halvor Løkken I oktober 2017 oppnevnte fylkestingene i Hedmark og Oppland hver sine forhandlingsutvalg på tre personer for å framforhandle en avtale om sammenslåing, og 24. oktober kalte Kommunal- og moderniseringsdepartementet inn til felles fylkesting.

Den framforhandlede avtalen (PDF, 228 kB) om sammenslåing ble offentliggjort 20. desember, og vedtatt av to enstemmige fylkesting 15. januar 2018. Navnet til den nye fylkeskommunen Innlandet fylkeskommune – ble konfirmert av Stortinget våren 2018.

Fellesnemnda

Fellesnemnda, som besto av de to fylkestingene pluss fylkesrådet i Hedmark – totalt 74 personer, hadde sitt første møte 16. januar 2018. Fellesnemnda var beslutningsorgan for sammenslåingsprosessen, men mye av myndigheten var delegert til arbeidsutvalget bestående av 18 personer. Arbeidsutvalget hadde sitt første møte 15. februar 2018.

Fylkesordfører i Oppland, Even Aleksander Hagen, ledet arbeidet i fellesnemnda og arbeidsutvalget. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen, er nestleder.

Fellesnemnda og arbeidsutvalget holdt i sammenslåingsprosessen fram til høsten 2019 og valget av det første fylkestinget for Innlandet. Fylkestinget består av 57 representanter.

Even Aleksander Hagen (Ap) ble valgt til fylkesordfører på konstituerende møte for Innlandet fylkestinget 29. oktober 2019. Aud Hove (Sp) er fylkesvaraordfører.

Nye oppgaver

I tillegg til selve sammenslåingsprosessen pågikk det et utredningsarbeid for å vurdere overføring av ny oppgaver til regionalt folkevalgt nivå.

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene.

Regjeringens svar kom 19. oktober samme år. I stortingsmeldingen kommunal- og moderniseringsministeren la fram, får fylkeskommunene nye oppgaver på flere områder, men mye skal fortsatt utredes videre.

Les mer:

Til toppen