Reiseliv - Innlandet fylkeskommune

Reiseliv

Vi skal bidra til økt verdiskaping innen næringene som omfatter reiseliv, opplevelser og fritidsboliger. 

Styringsdokument reiseliv

Følgende dokument beskriver Innlandet fylkeskommunes innsatsområder for reiselivet

Støtteordning for reiselivs- og opplevelsesnæringene 

Innlandet trenger flere natur- og kulturbaserte opplevelser eller forbedringer/fornyinger av produkter som allerede finnes.

Destinasjoner, kommuner eller andre samarbeidende nettverk og organisasjoner søke om tilskudd til slike tiltak

Spørsmål til ordningen kan rettes til: Liv Snartland Wilson eller Liv Bjerke

Reiselivet i Innlandet deltar i et internasjonalt digitaliseringsprosjekt

DIGITOURISM er et reiselivsprosjekt der målet er å legge til rette for å ta i bruk nye digitale virkeligheter i reiselivssektoren. Det er særlig VR (Virtual reality – kunstig virkelighet) og AR (Augmented reality – utvidet virkelighet) som kan gi store muligheter. Nord-Amerika ligger langt foran Europa i å utnytte disse mulighetene.

I DIGITOURISM skal vi, sammen med ni prosjektpartnere fra åtte europeiske land, være helt i front av en rivende teknologisk utvikling. Prosjektet går over tre år, pluss to år med implementering.

Les mer om DIGITOURISM-prosjektet

Unik merkevare

Reiselivet har stor betydning som distriktsnæring. Aktivitet i reiselivet gir økt sysselsetting. Innlandets reiseliv har flere av Norges sterkeste merkevarer. Det ligger et stort potensial i å gjøre nye sesonger attraktive, og å få flere internasjonale gjester hit. Opplevelsesnæringene kan nå ut til betalingsvillige markeder med unike opplevelser og ved å ta i bruk ny teknologi.

Største hyttefylke

Innlandet er Norges største hyttefylke. Hver femte fritidsbolig i Norge ligger i Innlandet. Hytteeierne er viktige ambassadører for området, og fritidsboligene gir positive ringvirkninger innenfor varehandel og bygg/anlegg.

For at opplevelsesnæringene skal være attraktive på lengre sikt, er det viktig at lønnsomheten økes uten at det går på bekostning av natur, kultur, miljø og lokalsamfunn. 

God tilgjengelighet

Innlandet har god infrastruktur, god bredbåndsdekning, gode transportløsninger og god fysisk tilgjengelighet, og store miljøer som jobber kunnskapsbasert med innovasjon og utvikling.

Til toppen