Reiseliv

Vi skal bidra til økt verdiskaping innen næringene som omfatter reiseliv, opplevelser og fritidsboliger. 

Styringsdokument reiseliv

Dette dokumentet beskriver Innlandet fylkeskommunes innsatsområder for reiselivet:

Styringsdokument reiseliv Innlandet fylkeskommunes 2021–2022

Unik merkevare

Reiselivet har stor betydning som distriktsnæring, for aktivitet i reiselivet gir økt sysselsetting.

Innlandets reiseliv har flere av Norges sterkeste merkevarer. Det ligger et stort potensial i å gjøre nye sesonger attraktive, og å få flere internasjonale gjester hit. Opplevelsesnæringene kan nå ut til betalingsvillige markeder med unike opplevelser og ved å ta i bruk ny teknologi.

Største hyttefylke

Innlandet er Norges største hyttefylke. Hver femte fritidsbolig i Norge ligger i Innlandet. Hytteeierne er viktige ambassadører for området, og fritidsboligene gir positive ringvirkninger innenfor varehandel og bygg/anlegg.

For at opplevelsesnæringene skal være attraktive på lengre sikt, er det viktig at lønnsomheten økes uten at det går på bekostning av natur, kultur, miljø og lokalsamfunn. 

God tilgjengelighet

Innlandet har god infrastruktur, god bredbåndsdekning, gode transportløsninger og god fysisk tilgjengelighet, og vi har store miljøer som jobber kunnskapsbasert med innovasjon og utvikling.

Støtteordning for reiselivsprosjekter

Se her for støtteordning for reiselivsprosjekter og tidligere tildelt støtte