Den kulturelle skolesekken – DKS - Innlandet fylkeskommune

Den kulturelle skolesekken – DKS

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Klikk for stort bildeBilde fra filmen "1997 Forever" som er tilbud i Den Kulturelle Skolesekken Carl Christian Lein Størmer I tidligere Hedmark er det stiftelsen Turnéorganisasjonen som har ansvaret for DKS. I tidligere Oppland er DKS en del av kulturavdelingen i fylkeskommunen.

Hvilken organisasjonsform DKS i Innlandet skal ha er foreløpig ikke avklart, men det ventes at et politisk vedtak vil være klart i løpet av våren 2020. Inntil da operer Turnéorganisasjonen og DKS Oppland som tidligere.

DKS Oppland Turnéorganisasjonen

Til toppen