E-bøker

I Innlandet administrerer Innlandet fylkesbibliotek arbeidet med e-bøker og e-lydbøker i et konsortium. Det vil si at alle folkebibliotek og bibliotek i den videregående skolen bidrar økonomisk, men at fylkesbiblioteket organiserer det praktiske arbeidet.

BookBites 2022 - Klikk for stort bilde

Vi kjøper innholdet vårt fra Biblioteksentralen og benytter appen BookBites for å låne ut bøkene våre. Innkjøpet gjøres av en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra folke- og VGS-bibliotek. De lager også bokhyllene som er synlige i appen.

For å kunne låne e-bøker og e-lydbøker i Innlandet må man ha nasjonalt lånekort.

Les mer om hvordan du skaffer deg digitalt lånekort her: 

Informasjon om BookBites og innkjøpsgruppen