Internasjonalt samarbeid - Innlandet fylkeskommune

Internasjonalt samarbeid

Det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen har som mål at nærings- og samfunnslivet i Innlandet skal bli mer internasjonalt retta.

Det internasjonale engasjementet skal omfatte utdanning og kompetanse, kulturarv, idrett og kultur, samferdsel og transport, folkehelse, klima og miljø, og næringsutvikling inkludert forsking, utvikling og innovasjon.

Arbeidet består i hovedsak av deltakelse i internasjonale organisasjoner og prosjekter.

Deltakelsen skal gi økt kunnskap, inspirasjon og nettverk, som igjen vil føre til et mer mangfoldig og inkluderende samfunn.

Internasjonal mål- og handlingsplan for Innlandet fylkeskommune 2021–2024 (PDF, 479 kB)

Til toppen