Kunst og kultur - Innlandet fylkeskommune
Kunst og kultur

Innlandet fylkeskommune er en del av Nasjonaljubileet "Norge i tusen år" og ønsker å stimulere til prosjekter i Innlandet.
Fortløpende behandling av søknader med siste frist 15. desember 2020.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk.
Søknadsfristen er 1. august.

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend.
Søknadsfristen er 1. august.

Tilskot til prosjekt og aktivitet innan digital ungdom skal auke ungdom sin kompetanse og erfaring med produksjon, aktivitet og publisering av digitalt innhald av ulik art. Skape kloke brukarar og produsentar av digitalt innhald.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Søknadsfrist høst/vinter. Sjekk med din kommune for eksakt dato.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfrist: 1. november 2020.

Til toppen