Kunst og kultur - Innlandet fylkeskommune
Kunst og kultur

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene.

Formål: Ordningen skal bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement på et høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå kan opprettholdes og utvikles.

Formål: Å gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til i stipendperioden å arbeide med større kunstprosjekter, utvikle sine kunstneriske uttrykk eller eksperimentere med nye uttrykk.

Føremål: Gi profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk moglegheit til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller vidareutvikling og styrking av ein teknikk innan fagfeltet husflidshandverk, folkekunst og kulturhandverk.

Formål: Stipendordningen skal støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet
eller som er i ferd med å etablere seg i Innlandet.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Søknadsfrist høst/vinter. Sjekk med din kommune for eksakt dato.

Formål: Bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
 

Til toppen