Priser på tannbehandling - Innlandet fylkeskommune

Priser på tannbehandling

Her finner du prisene på tannbehandling i Innlandet.

Se også www.hvakostertannlegen.no

Priser på tannbehandling
Vanlige tjenester Pris kroner
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege og tannpleier 660
Undersøkelse, 2 røntgenbilder og opplæring / forebyggende tiltak 1140
Preparering og fylling, 1 flate 710
Preparering og fylling, 2 flater 1200
Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1500
Tannrøntgen, per bilde 80
Lokal og regional anestesi 165
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 660
Timegodtgjørelse tannlege 1930
Timegodtgjørelse tannpleier 1200
Fullkrone uten stift i gull/porselen * 4400 *
Hel over- eller underkjeveprotese * 5505 *
* NB! Utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg

Takstene gjelder fra 1. januar 2020 og er fastsatt av fylkestannlegen etter tidligere vedtak i fylkestinget. Fullstendig prisliste, eller taksthefte som vi kaller det, får du ved henvendelse til fylkestannlegens kontor.

Har du ikke avbestilt timen?

Hvis du ikke møter til timen og ikke har avbestilt, blir du belastet for ikke utnyttet tid: inntil kr 1447,- per time hos tannlege og inntil kr 900,- hos tannpleier.

Betaling

All behandling må betales kontant eller med kort ved hvert besøk. Tannklinikkene er utstyrt med bankterminal.

Til toppen