Priser på tannbehandling

Her finner du prisene på tannbehandling ved de fylkeskommunale tannklinikkene i Innlandet.

Prisliste

Ungdom 19–26 år betaler 25 % av takstene for tannbehandling fra Helse- og omsorgsdepartementet (HELFO). Disse summene er noe lavere enn takstene for den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune.
Det er ingen honnørrabatt.

Priser på tannbehandling
Vanlige tjenester Pris kroner
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege og tannpleier 925
Undersøkelse, 2 røntgenbilder (bw) opplæring/forebygging 1310
Preparering og fylling, 1 flate 835
Preparering og fylling, 2 flater 1410
Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1715
Tannrøntgen, per bilde 100
Bedøvelse 190
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 920
Timegodtgjørelse tannlege 2220
Timegodtgjørelse tannpleier 1380
Hel over- eller underkjeveprotese
(utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg)
6280
Fullkrone uten stift i gull/porselen
(utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg)
5020
Prisene gjelder fra 1. januar 2024 og er fastsatt av fylkestannlegen etter tidligere vedtak i fylkestinget.

Se hvem som har rett til gratis tannhelsetjenester

Vil du bestille time?

De klinikkene som har kapasitet, tar imot voksne ordinært betalende pasienter.

Kontakt en tannklinikk i Innlandet for å bestille time

Har du ikke avbestilt timen?

Hvis du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, må du betale for ikke benyttet time –inntil 1665 kroner per time hos tannlege og inntil 1035 kroner hos tannpleier.

Betaling

All behandling må betales kontant eller med kort ved hvert besøk. Tannklinikkene har bankterminal.