Priser på tannbehandling - Innlandet fylkeskommune

Priser på tannbehandling

Her finner du prisene på tannbehandling ved de fylkeskommunale tannklinikkene i Innlandet.

Priser på tannbehandling
Vanlige tjenester Pris kroner
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege og tannpleier 845
Preparering og fylling, 1 flate 745
Preparering og fylling, 2 flater 1260
Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1575
Tannrøntgen, per bilde 85
Lokal og regional anestesi 175
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 845
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 845
Timegodtgjørelse tannpleier 1260
Fullkrone uten stift i gull/porselen * 4620*
Hel over- eller underkjeveprotese * 5780 *
* NB! Utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg

Takstene gjelder fra 1. januar 2021 og er fastsatt av fylkestannlegen etter tidligere vedtak i fylkestinget. Fullstendig prisliste, eller taksthefte som vi kaller det, får du ved henvendelse til fylkestannlegens kontor.

Vil du bestille time?

De klinikkene som har kapasitet, tar imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Tannklinikkene i Innlandet

Har du ikke avbestilt timen?

Hvis du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, må du betale for ikke benyttet time med inntil kr 1520,- per time hos tannlege og inntil kr 945,- hos tannpleier.

Betaling

All behandling må betales kontant eller med kort ved hvert besøk. Tannklinikkene har bankterminal.

Til toppen