Priser på tannbehandling - Innlandet fylkeskommune

Priser på tannbehandling

Her finner du prisene på tannbehandling ved de fylkeskommunale tannklinikkene i Innlandet.

Priser på tannbehandling
Vanlige tjenester Pris kroner
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege og tannpleier 860
Preparering og fylling, 1 flate 780
Preparering og fylling, 2 flater 1320
Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1600
Tannrøntgen, per bilde 90
Lokal og regional anestesi 180
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 860
Timegodtgjørelse tannlege 2064
Timegodtgjørelse tannpleier 1284
Fullkrone uten stift i gull/porselen * 4695*
Hel over- eller underkjeveprotese * 5875*
* NB! Utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg

Takstene gjelder fra 1. januar 2022 og er fastsatt av fylkestannlegen etter tidligere vedtak i fylkestinget.

Trenger du fullstendig prisliste?
Fullstendig prisliste, eller taksthefte som vi kaller det, får du ved henvendelse til fylkestannlegens kontor.

Vil du bestille time?

De klinikkene som har kapasitet, tar imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Tannklinikkene i Innlandet

Har du ikke avbestilt timen?

Hvis du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, må du betale for ikke benyttet time –inntil 1548 kroner per time hos tannlege og inntil 963 kroner hos tannpleier.

Betaling

All behandling må betales kontant eller med kort ved hvert besøk. Tannklinikkene har bankterminal. For faktura kreves et fakturagebyr på 72 kroner.

Til toppen