Priser på tannbehandling

Her finner du prisene på tannbehandling ved de fylkeskommunale tannklinikkene i Innlandet.

Priser på tannbehandling
Vanlige tjenester Pris kroner
Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege og tannpleier 890
Preparering og fylling, 1 flate 805
Preparering og fylling, 2 flater 1360
Preparering og fylling, 3 eller flere flater 1650
Tannrøntgen, per bilde 95
Lokal og regional anestesi 185
Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling. Mer omfattende opplæring belastes etter medgått tid. 885
Timegodtgjørelse tannlege 2136
Timegodtgjørelse tannpleier 1332
Fullkrone uten stift i gull/porselen * 4840*
Hel over- eller underkjeveprotese * 6050*
* NB! Utgifter til tannteknisk arbeid kommer i tillegg
Takstene gjelder fra 1. januar 2023 og er fastsatt av fylkestannlegen etter tidligere vedtak i fylkestinget.

Se hvem som har rett til gratis tannhelsetjenester

Reduserte priser
Ungdom 19–20 år betaler 25 % av gjeldende takster.
Ungdom 21–26 år betaler 50 % av gjeldende takster.

Vil du bestille time?

De klinikkene som har kapasitet, tar imot voksne, ordinært betalende pasienter.

Kontakt en tannklinikk i Innlandet for å bestille time

Har du ikke avbestilt timen?

Hvis du ikke møter til timen eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, må du betale for ikke benyttet time –inntil 1602 kroner per time hos tannlege og inntil 999 kroner hos tannpleier.

Betaling

All behandling må betales kontant eller med kort ved hvert besøk. Tannklinikkene har bankterminal. For faktura kreves et fakturagebyr på 72 kroner.

Til toppen