Folkehelse - Innlandet fylkeskommune

Program for folkehelsearbeid

Folkehelseprogrammet skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging er viktige stikkord. 

Les mer om programmet i Innlandet 

Til toppen