Tilgang til bredbånd - Innlandet fylkeskommune

Tilgang til bredbånd

Bredbånd er en naturlig del av infrastrukturen i samfunnet, og fylkeskommunen skal bidra til bedre bredbåndsdekning i hele fylket.

Tilgang til bredbånd i hele fylket er en forutsetning for å sikre befolkningsutvikling, tjenesteproduksjon og arbeidsplasser.

Nyskaping og innovasjon er avhengig av god bredbåndstilgang. Tilgang til bredbånd er en forutsetning for de fleste nye bedrifter, for å få utviklet og brukt velferdsteknologi i helsesektoren, og for nye formidlingstjenester.

God tilgang kan også gi innbyggere og hyttefolk mulighet til å utføre arbeid hjemme, og dermed kunne bo lengre fra arbeidsplassen eller være lenger på hytta.

Tildelinger bredbånd

Til toppen