Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Til toppen