Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 8. april 2022.

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for deg som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan søke.
Søknadsfrist for RT er 15. september 2022.
RK-midlene for 2022 er fordelt. Ny utlysning i 2023.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Til toppen