Søk tilskudd

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 8. april 2022.

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Til toppen