Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet - Innlandet fylkeskommune

Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.
Søknadsfrist: 1. august.2020.

Formål

  1. Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet fylke
  2. Bidra til et godt aktivitetsnivå i organisasjonene

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2020 vil være 1. august.

Fra 2021 vil søknadsfristen for disse midlene være 15. mai.

Søknadsskjema

Denne tilskuddsordningen har digitalt søknadsskjema.

Kulturavdelingen bruker nå en ny portal på tilskuddsordninger (regionalforvaltning.no), som alle må benytte. Vi gjør oppmerksom på at søknader som blir sendt inn på andre måter ikke vil bli godkjent.

Søkeren må registrere seg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddsordningen. Søkerne kan gå inn og ut av søknadsskjemaet, så lenge man lagrer underveis.

Gå til digitalt søknadsskjema

Tilskuddsordningen

Organisasjonene må oppfylle følgende krav:

  • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd
  • Organisasjonen må være et fylkesledd, og ha minst 50 medlemmer fra minst 3 kommuner i Innlandet

Bare ett ledd innenfor hver organisasjon kan få tilskudd. Hvis organisasjonen består av flere regionledd, fordeles tilskuddet internt av organisasjonen.

Organisasjoner med felles fylkeslag kan få tilskudd etter medlemstall og aktivitet i Innlandet fylke.

Fordelingsnøkkel

20 % av avsatt ramme fordeles på paraplyorganisasjonene FFO Innlandet og SAFO. FFO Innlandet tildeles 2/3 (tilsvarer 66,6 %) av disse og SAFO 1/3 (tilsvarer 33,3 %). De øvrige 80 % av avsatt ramme fordeles på de øvrige organisasjonene.

Driftstilskuddet til fylkeslagene fordeles slik:

  • Et grunnbeløp tilsvarende 25 %, fordeles likt på de berettigede fylkeslagene.
  • Resterende 75 % fordeles etter antall medlemmer.

Tilskuddets størrelse er i hovedsak basert på medlemstall og aktivitet.

Antall medlemmer og aktiviteter skal dokumenteres gjennom:

  • Datautskrift eller bekreftet medlemstall
  • Siste årsmelding
  • Siste årsregnskap, som viser hvordan tilskuddet er benyttet
Til toppen