Søk tilskudd - Innlandet fylkeskommune
Søk tilskudd

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen.
Søknadsfrist 1. februar 2021.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.
Søknadsfrist 15. desember 2021.

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november 2021.

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og ungdom. 
Søknadsfrist 1. november.

Tilskuddet til kulturarenaer i Innlandet skal bidra til å utvikle gode møteplasser for kulturelle møter og aktiviteter.
Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. mars.

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå.
Søknadsfrist: 1. februar 2021.

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til tiltak som kan stoppe skadeutvikling i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.
Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 15. mars 2021.

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av varige forflytningshemminger.

Formål: Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapinga i landbruket. Det er mulig å søke om regionale tilretteleggingsmidler for å avhjelpe vanskeligheter som har oppstått på grunn av tiltaka mot koronavirus.
Søknadsfrist: 11. oktober 2021.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet.
Søknadsfristen er 1. november.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Til toppen