Søk tilskudd

Stedsutvikling i kommunesentre i distriktene - tilskudd for 2023

Kommuner kan søke om tilskudd til utvikling av lokalsamfunn i Innlandet – som bosted, for arbeidsplasser og besøkende i distriktskommunene.  Søknadsfristen er 1. juni.

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Innlandet

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter til internasjonalt samarbeid.  Søknadsfrist er løpende.

Stipend for etablerte kunstnere

Skapende og utøvende kunstnere kan søke om stipend for å arbeide med kunstprosjekter og nye uttrykk. Stipendordningen er åpen for alle kunstsjangere.  Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for husflid og handverk

Profesjonelle utøvarar innan husflid og handverk i Innlandet kan søkje om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Stipend for unge kunstnere

Unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Innlandet, kan søke om stipend. Søknadsfristen er 1. august.

Støtteordning for reiselivsprosjekter 2024

Målet med ordningen er å utvikle flere bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser med mål om helårs arbeidsplasser. S øknadsfrist: Løpende

Tilskudd for å styrke industriell symbiose i grønne hubber i Innlandsporteføljen

Aktørene i Innlandsporteføljen kan søke tilskudd blant annet for å komme i gang med samarbeidsaktiviteter. Søknadsfrist: løpende

Tilskudd til arkitektfaglig bistand for fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens muligheter. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til bygninger fra middelalder

Eiere av freda middelalderbygninger kan søke om tilskudd til istandsetting som samtidig ivaretar kildeverdien. Søknadsfrist: 1. november 2023. 

Tilskudd til forprosjekt i Forregion

Hensikten med forprosjekter i FORREGION er å gjøre søkerbedriften fortrolig med forskning som et innovasjonsgrep, og å utløse videre forskning. Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til forundersøkelse av fredete bygninger og anlegg

Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til en vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov. Søknadsfrist: Løpende 

Tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale og regionale tiltak)

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler. Søknadsfrist: 1. desember.

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen. Søknadsfrist 1. februar 2024.

Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring. Søknadsfrist 15. desember 2023.

Tilskudd til istandsetting av freda bygninger og anlegg

Eiere av freda bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til istandsetting for å oppnå et ordinært vedlikeholdsnivå. Søknadsfrist: 1. november 2023.