Skole og opplæring - Innlandet fylkeskommune
Skole og opplæring

Innlandet fylkeskommune har 12,8 millioner kroner til stimuleringstilskudd til lærebedrifter. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle våre elever får lærekontrakt.

Innlandet fylkeskommune organiserer tilskuddsordninger for ulike kompetansetiltak innenfor yrkesopplæringen.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Til toppen