Skole og opplæring

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- eller masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet.
Søknadsfrist: Løpende

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge. Formålet med ordningen er å trygge formidlingen, øke gjennomføringen og forebygge hevinger.

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadene behandles fortløpende.

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Du kan ikke søke om tilskudd til mer enn ett opplæringstiltak pr. søknad, og du må sende inn søknaden minimum en måned før opplæringen starter.

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.
Søknadsfrist 15. desember 2022.

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Til toppen