Skole og opplæring - Innlandet fylkeskommune
Skole og opplæring

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadene behandles fortløpende.

Stimuleringstilskuddet skal bidra til at flere lærlinger får læreplass, eller beholder sin læreplass, under covid-19-pandemien. Søknadsfristen er 1. oktober 2021.

Her kan skoler og lærebedrifter søke midler for å fornye og utvikle kompetanse innen eget fagområde, styrke kompetanse rundt opplæringsrollen og utvikle samarbeidet mellom skole og bedrift.

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring.

Til toppen