Skole og opplæring

Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Ordningen skal bidra til at flere bachelor- eller masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en bedrift i Innlandet. Søknadsfrist: Løpende

Ekstratilskudd for lærlinger og lærekandidater med kort botid

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd for å forsterke oppfølgingen av lærlinger og lærekandidater med kort botid i Norge.  Søknadsfrist: Løpende

Ekstratilskudd for oppfølging av lærlinger og lærekandidater

Lærebedrifter i Innlandet kan søke om tilskudd til oppfølging av lærlinger og lærekandidater med ekstra behov. Søknadsfrist: Løpende

Bedriftsintern opplæring (BiO)

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke om tilskudd til å delfinansiere opplæringen. Søknadsfrist: Minimum en måned før opplæringen starter.

Kompetansemidler innen yrkesopplæring

Tilskuddsordningen skal bidra til å øke kompetanse og kvalitet i videregående skoler, i fylkeskommunen og i lærebedrifter.

Tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er yrkesrettede utdanninger på nivå over videregående opplæring. Søknadsfrist 15. desember 2023.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende