Klima og miljø

Tilskuddsordning for etablering av ladestasjoner for elbiler

Kommuner, borettslag og overnattingssteder kan søke midler til å etablere ladestasjoner for elbiler.  Søknadsfristen er 15. februar 2023.

Grønn framtid Innlandet

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. Søknadsfrist: Løpende

Vassdragsmidler

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Tilskudd til vilttiltak

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.