Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune
Klima og miljø

Fylkestinget har vedtatt at støtteordninga Grønn framtid skal omfatte heile Innlandet. Bedrifter kan søke om tilskot til å utvikle nye, grøne idéar som gjev verdiskaping og sysselsetjing.

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Til toppen