Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune
Klima og miljø

Kommuner, borettslag og overnattingssteder kan søke midler til å etablere ladestasjoner for elbiler. 
Søknadsfristen er 1. juli 2022.

Grønn Framtid Innlandet er en tilskuddsordning som gir midler til næringslivet for ideutvikling og prosjekter som gir positiv effekt for klima og miljø. 

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Til toppen