Klima og miljø - Innlandet fylkeskommune
Klima og miljø

Du kan søke om støtte til tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og vassdragsnære områder i hele fylket.

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Søk om tilskudd til å gjennomføre store eller små tiltak for å forbedre vannkvaliteten i elver, bekker og sjøer i vannområde Glomma og Grensevassdragene.

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser, og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Fylkestinget vedtok i april 2021 å opprette støtteordninga Grønn framtid Innlandet. Denne vil bli søkbar på slutten av året. Det blir ikke flere søknadsomganger for Grønn framtid Oppland.

Til toppen