Folkehelse - Innlandet fylkeskommune
Folkehelse

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 1. mars 2020.

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Kommuner kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller i befolkningen.
Søknadsfrist: 12 september 2020.

Til toppen