Folkehelse

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Kommuner kan søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling for å fremme barn og unges helse og livskvalitet i barnehager, skoler og nærmiljø. Søknadsfrist 15. mai 2024.

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak. Total ramme for tilskuddsordningen er anslått til i overkant av en million kroner for Innlandet i 2024. Endelig ramme blir klar fra Helsedirektoratet i januar 2024. Søknadsfrist 8. mars 2024.

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Det er dessverre ingen utlysning i 2024.

Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak. Søknadsfrist: Løpende 

Enkelt å velge sunt – fisk, frukt og grønt på arenaer

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter. Søknadsfrist: Løpende 

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller. Søknadsfrist: 15. september 2023.