Folkehelse - Innlandet fylkeskommune
Folkehelse

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for deg som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 8. april 2022.

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk, frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Til toppen