Folkehelse

Tiltaksutvikling i program for folkehelsearbeid i Innlandet

Kommuner kan søke om tilskudd til 3-årig tiltaksutvikling for å fremme barn og unges helse og livskvalitet i barnehager, skoler og nærmiljø. Søknadsfrist 15. mai 2024.

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak. Total ramme for tilskuddsordningen er anslått til i overkant av en million kroner for Innlandet i 2024. Endelig ramme blir klar fra Helsedirektoratet i januar 2024. Søknadsfrist 8. mars 2024.

Enkelt å velge sunt – fiskesprellaktivitet

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak. Søknadsfrist: Løpende 

Arbeid med påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller. Søknadsfrist: 15. september 2023.