Folkehelse - Innlandet fylkeskommune
Folkehelse

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av varige forflytningshemminger.

Kommuner kan søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak.
Søknadsfrist 15. mars 2021.

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til innkjøp av frukt og grønt på arrangementer og aktiviteter.
Søknadsfrist: Løpende 

Barnehager som har deltatt på fiskesprellkurs kan søke om tilskudd til innkjøp av fisk og sjømat i forbindelse med et arrangement eller tiltak.
Søknadsfrist: Løpende 

Kommuner kan søke om tilskudd til arbeid for å bedre folkehelsen og redusere sosiale helseforskjeller.
Søknadsfrist: 12 september 2020.

Til toppen