Pensjonister og funksjonshemmede

Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Innlandet

Formål: Bidra til profesjonelle brukerorganisasjoner og et godt aktivitetsnivå. Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Formål: Tilskuddsordningen skal bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær i pensjonistforeningen. Søknadsfrist 1. februar 2024.

TT-kort (tilrettelagt transport)

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming. TT-kort er til drosjereiser.