Tilskudd til studentoppgaver i bedrift

Den budsjetterte rammen for denne tilskuddsordningen er brukt opp, og vi tar ikke imot flere søknader. Det er usikkert om ordningen videreføres i 2025.

Denne ordningen er det ikke lenger mulig å søke på.

Vi viser likevel informasjonen som gjelder for ordningen, fram til det er bestemt om ordningen videreføres i 2025 eller ikke.

Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med privateide bedrifter i Innlandet, og er en del av FORREGION-programmet. 
Les mer om FORREGION

Målet med ordningen

Formålet er å få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Tilskuddsordningen skal bidra til at flere bachelor- og masterstudenter gjennomfører en oppgave i samarbeid med en privateid bedrift i Innlandet, som igjen bidrar til å styrke bedriftens innovasjonsarbeid.

Hvem kan søke?

 • Bachelor- og masterstudenter ved universiteter og høgskoler kan søke.
 • Universiteter og høgskoler kan også søke på vegne av studentene.
 • Dersom du skriver oppgave for en bedrift du selv er ansatt i, kan du ikke søke.

Hva kan du søke tilskudd til?

 • Du kan søke om tilskudd til en bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med en eller flere privateide bedrifter i Innlandet.
 • Du kan i løpet av et bachelor- eller masterløp søke om tilskudd til en fagoppgave eller praksisperiode hos en privateid bedrift, dersom det skal leveres en teoribasert oppgave som vurderingsgrunnlag. Det må komme tydelig fram at praksisperioden/oppgaven bidrar til å styrke bedriftens innovasjonsarbeid.
 • Du kan søke om tilskudd til en planlagt eller nylig påbegynt oppgave. (Du får ikke tilskudd til oppgaver som er kommet godt i gang eller er ferdigstilt.)
 • Du kan søke om tilskudd til kostnader som for eksempel kjøring til og fra bedriften, mindre fysiske investeringer eller kostnader til nødvendig utstyr og programvare. Behovet for nødvendig utstyr og programvare må framgå tydelig i søknaden.
  Utstyr som kan benyttes personlig eller videreselges for å skape personlig økonomisk gevinst, vil ikke få støtte.

  Er du usikker på om utstyr eller programvare er stønadsberettiget, så ta kontakt med FORREGION Innlandet for å avklare dette før søknaden sendes inn.

Hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om tilskudd på inntil 20 000 kroner per oppgave når du samarbeider med en eller flere bedrifter i Innlandet.

Det er også mulig å søke støtte til studentoppgaver der flere studenter jobber sammen om å løse en FoU-utfordring i en bedrift. Da er støtten på inntil 30 000 kroner per gruppe.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kan du kontakte