Tilskudd til vilttiltak

Søk om tilskudd til vilttiltak i Innlandet fylke.

Tilskuddsordningen skal bidra til en forvaltning som fremmer et høstingsverdig overskudd av viltet. Innenfor denne rammen, skal ordningen legge til rette for rekruttering og verdiskaping basert på jakt og fangst som del av friluftslivet. 

Søknadsfrist 

Frist for å søke ordningen er 15. januar.

Hvem kan søke? 

 • Frivillige organisasjoner 
 • Institusjoner 
 • Kommuner 
 • Enkeltpersoner 

Tiltak som kan få tilskudd: 

 • Tilrettelegging for verdiskapning og rekruttering til jakt 
 • Informasjon om jakt og jaktmuligheter 
 • Kartlegging av viltressursene og viltets leveområder samt viltinteresser i kommuner og regioner 
 • Innarbeiding av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven 
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd 
 • Deltakelse i rettshavernes driftsplanarbeid 
 • Forvaltningsrettet forskning og overvåking 

Slik søker du 

Søknader sendes via elektronisk søknadssenter. Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Miljødirektoratet og Lovdata. 

Her finner du elektronisk søknadssenter

Her finner du Lovdata