Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.
Søknadsfristen er 15. januar 2022. 

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Fondet forvalter ca. 14 millioner per år som deles ut til ulike FoU-prosjekter.

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for deg som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming.

Til toppen