Veg og trafikk

Bussanbud for Østerdalen med oppstart i 2025 

Anbudet omfatter busstilbudet for både regionlinjer, bylinjer og lokal-/skolelinjer i Østerdalen.

Tilskudd til trafikksikkerhetsarbeid

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger. Søknadsfristen er 15. januar 2023. 

Regionale forskningsfond

Regionale forskningsfond (RFF) Innlandet er et fond som gir midler til forskning og utvikling innenfor de fleste fagområder. Søknadsfrist: Løpende

TT-kort (tilrettelagt transport)

Du kan søke om TT-kort hvis du ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av en varig forflytningshemming. TT-kort er til drosjereiser.