Veg og trafikk - Innlandet fylkeskommune

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til lokalt trafikksikkerhetsarbeid og tiltak på skoleveger.
Søknadsfristen er 15. januar 2021. 

Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet på grunn av varige forflytningshemminger.

Til toppen