Priser

Innlandsprisen

Innlandsprisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Ung INNspirator

Vinneren av Ung INNspirator skal være en god rollemodell mellom 15 og 35 år.

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Fylkeskulturprisen

Prisen består av 100 000 kroner og et kunstverk.