Priser

Innovasjonsprisen kan gis til gründere, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til næringsutvikling i Innlandet gjennom bærekraftig innovasjon.

Fylkeskulturprisen kan gis til enkeltpersoner, kulturprodusenter-/arrangører, organisasjoner, bedrifter, utviklingsaktører og samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser eller bidratt på andre måter.

 

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap.

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Til toppen