Priser - Innlandet fylkeskommune

Du kan foreslå kandidater til Innlandet fylkeskommunes kulturpris for 2022.

Fristen er 1. september.

Prisvinneren skal være en god rollemodell for utvikling i Innlandet og ha en solid forankring i innlandssamfunnet i form av lokal aktivitet, ledelse eller eierskap. Vinneren skal være mellom 15 og 35 år.

Prisen skal være en påskjønnelse til personer eller institusjoner som er med og fremmer satsinger i Innlandsstrategien.

Til toppen