Tilskudd til friluftslivsaktivitet (lokale og regionale tiltak)

Frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd som jobber med tiltak for å fremme friluftslivsaktivitet kan søke om midler.
Søknadsfrist: 1. desember.

Formål

Far og sønn på tur i skogen - Klikk for stort bilde Mostphotos Ordningen skal medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Hvem kan søke?

  • Frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene)
  • Interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv

Søknadsskjema

Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet.

Vi ønsker at søkere kun sender inn én søknad selv om det gjelder flere tiltak.

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsfrist

1. desember 2023

Hva kan du søke om?

Les mer på søknadsportalen til Miljødirektoratet