Plan for friluftslivets ferdselsårer - Innlandet fylkeskommune

Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
 

Med forbehold om bevilgning fra Miljødirektoratet, inviterer hermed Innlandet fylkeskommune kommunene til å søke om stimuleringstilskudd til utarbeiding av plan for friluftslivets ferdselsårer for 2022.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til Miljødirektoratet er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder «M-1292 Plan for friluftslivets ferdselsårer».

Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for turruter.

Søknadsfrist

8. april 2022

Søknadsbeløp

Kommunene i Innlandet kan søke om inntil 70 000 kroner i stimuleringsmidler til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer.

Søknad

Søknaden skal inneholde en enkel prosjektbeskrivelse og budsjett- og finansieringsplan for prosjektet.

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.

Søknader som prioriteres

  • Arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer på tvers av kommuner
  • Arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer i regi av friluftsråd
Til toppen