Plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommuner kan søke fylkeskommunen om stimuleringsmidler til utarbeidelse av plan for friluftslivets ferdselsårer.
Søknadsfrist: Løpende

Innlandet fylkeskommune inviterer alle kommuner i Innlandet til å søke om stimuleringstilskudd til utarbeiding av Plan for friluftslivets ferdselsårer.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til Miljødirektoratet er å få fylkeskommuner til å iverksette og gjennomføre regionale prosjekter for å stimulere kommunene til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer.

Arbeidet med plan skal skje i tråd med Miljødirektoratets veileder Plan for friluftslivets ferdselsårer.

Tilskuddet skal også bidra til å få registrert etablerte turruter inn i Nasjonal database for turruter.

Søknadsfrist

Løpende

Søknadsbeløp

Kommunene i Innlandet kan søke om inntil 70 000 kroner i stimuleringsmidler til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer.

Søknad

Søknaden skal inneholde en enkel prosjektbeskrivelse og budsjett- og finansieringsplan for prosjektet.

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no.

Søknader som prioriteres

  • Arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer på tvers av kommuner
  • Arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer i regi av friluftsråd