Statlig sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale.
Søknadsfrist 15. januar

Formål

Ordningen skal medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens befolkning og framtidige generasjoner. 

Hvem kan søke?

Bare kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke.

Søknadsskjema

Du søker via elektronisk skjema på søknadsportalen til Miljødirektoratet:

Gå til søknadsskjema og mer informasjon

Søknadsfrist

15. januar 

Hva kan du søke om?

Les mer på søknadsportalen til Miljødirektoratet