Nyheter forsiden
Gjøvik videregående skole

Bjørn Matsson (42) fra Trysil er tilsatt som rektor ved Gjøvik videregående skole. Han kommer fra stillingen som rektor ved Trysil videregående skole.

Ole Erik Hørstad og Jo Vestly

– Det var Rena som i alle år ble stående som det beste stedet i verden, sa Anne-Cath. Vestly en gang om sitt hjemsted.

Ordfører i Røros, Isak Veierud Busch, leder for hovedutvalg kultur i Innlandet fylkeskommune, Kjerstin Lundgård  og ordfører i Os, Runa Finborud.

Innlandet har en del av verdensarven knyttet til Røros bergstad. I 2020 er det jubileumsår. 

Innlandet fylkeskommune etablerer tilskuddsordninger innen områdene bioøkonomi, reiseliv, bredbånd og økt sysselsetting og kompetanse for næringslivet.

Innlandet fylkeskommune tar ledelsen i et prosjekt for å få bygget dagsturhytter i alle kommuner i fylket.

1. mars er fristen for å søke på en ny tilskuddsordning for arrangementutvikling innen idrett og friluftsliv i Innlandet.

Fristen for å søke skoleplass er 1. mars, og utdanningsvalgene er mange.

Sentral plassering av jernbanestasjonen med nærhet til arbeidsplasser, boliger og servicefunksjoner, trekkes fram som viktige punkter i vurderingen.

Kulturkortet gir deg mellom 13 og 21 år rabatter på ulike kulturarrangementer.

Maiken Køien Andersen holder tale under Toppmøtet for barn og unge.

Klima og en bærekraftig utvikling er viktig for ungdom. Det var tydelig under det første KS Toppmøtet for barn og unge i Oslo. 

Til toppen