Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

E-sportforbundet etablerer seg i Innlandet

Norges E-sportforbund legger hovedkontoret sitt til Lillehammer. Innlandet fylkeskommune har bevilget 1.5 millioner kroner til etableringen.

Nytt servicebygg til 57 millioner på Valdresflye

Bygget inneholder sommerkafé og toalettanlegg til bruk for vegfarende og fotturister. Det ble åpnet av vegdirektør Inger Dahl Hovland den 2. juli.

– Støtten fra Cyberprogram Innlandet har vært helt avgjørende

Diri AS var den første oppstartsbedriften som fikk støtte av Cyberprogram Innlandet i vinter. Torsdag ble bedriftsetableringen markert på NTNU Gjøvik.

Innlandet får 12,8 millioner til flere læreplasser

Den nasjonale krisepakken “Utdanningsløftet 2020” gir stimuleringstilskudd som kan bidra til at flere bedrifter tar inn lærlinger. Målet er å øke antall læreplasser, slik at alle våre elever får lærekontrakt.

Fem nye driftskontrakter undertegnet

Innlandet fylkeskommune har undertegnet de fem første kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesveger.

Geiter tar kulturminneoppdrag

En liten geiteflokk har fått et stort oppdrag i sommer – å hjelpe til med få gravrøyser i Gardbergfeltet i Vestre Slidre fram i dagen. 

Stem på dine favorittbilder

Fotokonkurransen Innlandsbilder, Jakten på Innlandets identitet er godt i gang. Nå skal månedens bilde kåres.

– Imponert over at vi klarte omstillingen

Da skolene ble koronastengt 13. mars var Tynset opplæringssenter raske til å ta i bruk nye digitale læringsverktøy for å kunne fortsette norskopplæringen.

Starten på elektrifiseringen av kollektivtransporten

Onsdag 1. juli var det offisiell åpning av nytt bussanbud i Hamar-området. Med det nye anbudet kom også nye og mer miljøvennlige busser til Hedmarken.

Bidrar til utvikling av e-sport

E-sport er den raskest voksende idretten i verden. Fylkeskommunen bidrar til at Norges e-sportforbund etablerer seg i Innlandet.

Til toppen