Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Lærerstreiken trappes opp – slik berøres fylkeskommunen

Foreløpig er det Gjøvik videregående skole som rammes hardt av streiken. 

Iverksatt trafikksikkerhetstiltak på omkjøringsvegene

Det gjøres tiltak for å ivareta sikkerheten på veger i Innlandet som har fått mer trafikk som følge av stengte bruer.

Informerte om inkluderingsplanen

Kommuner og andre høringsinstanser deltok på webinar om Regional plan for det inkluderende Innlandet torsdag.

Arbeidene med å rive Tretten bru i gang

I 14-tiden onsdag startet arbeidet med å rive Tretten bru i Øyer kommune.

Starter riving av Tretten bru onsdag formiddag

Fagfolk fra flere miljøer har jobbet med å planlegge riving av brua som falt ned i elva Gudbrandsdalslågen og på E6 mandag.

Innovativ oppstart for lærlinger

Innlandet går i front med ny, digital løsning for lærlinger og deres veiledere.

Brukollapsen på Tretten skal granskes

Vegvesenet og fylkeskommunen iverksetter ekstern gransking av brukollapsen på fylkesveg 254 i Øyer.

– Viktig forskning for Innlandet

Høgskolen i Innlandet skal forske på bærekraftig avl. Fylkeskommunen har bidratt med 6 millioner kroner til prosjektet.

Ny bru på fv. 33 sør for Skreia

Hølje bru skal skiftes ut. Trafikken må gå i ett kjørefelt på en midlertidig veg i anleggstida.

Lendbreen gir fra seg nok en arkeologisk skatt

En bue funnet ved iskanten av Lendbreen er nå datert og viser seg å være 4000 år gammel. Det er Norges eldste bue! 

Til toppen