Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Velkommen på skolebussen

Fra mandag 17. august vil skolerutene kjøres tilnærmet som normalt. 

Husk fristen for privatisteksamen!

Fristen for å melde seg opp til eksamen for privatister, lærlinger og praksiskandidater er 15. september. 

Trygge skoleveger er et felles ansvar

Til uken skal nær 40.000 grunnskoleelever i Innlandet ut på vegene til og fra skolen. Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg minner om at alle har et ansvar for at elevene kan være trygge på skolevegen. 

Fylkesveg 1748 stenges ved Trehørningen

Fylkesveg 1748 Grønsvebakken bru ved Trehørningen i Ringsaker stenges for trafikk fra fredag 14. august klokken 07.00 til søndag 16. august om ettermiddagen.

Andreinntaket for de videregående skolene er klart

1005 søkere fått tilbud om skoleplass eller plass på høyere ønske etter andreinntaket i Innlandet fylkeskommune.

Bevilger 4,8 millioner til elbilladere

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Skolestart i lys av koronasituasjonen

Gitt dagens smittesituasjon så skal alle elever på de videregående skolene få et fulltidstilbud på skolen til høsten med ordinære skoledager. Men det vil være noen individuelle og lokale tilpasninger.

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Fylkeskommunen har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst. Arbeidet med asfaltering startet allerede mandag 10. august.

Stem på dine favorittbilder

Fotokonkurransen Innlandsbilder, Jakten på Innlandets identitet fortsetter. Nå skal månedens bilde for juli kåres.

Stans i anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.

Til toppen