Nyheter forsiden

Stor interesse for Mjøsbyen

I løpet av få dager var det 60.000 klikk på et magasin i Aftenposten om Mjøsbyen sine ambisjoner.

Vegarbeid på fv. 255 i Skåbu og Espedalen

Skadene som vegen fikk under ekstremværet «Hans» skal repareres. I Skåbu må vegen stenges for store kjøretøy.

Skogressurser for generasjoner: Kvalitetsvirke for trehus

Bli med på gratis fagseminar i Gjøvik 4. april. 

Samlet fagfolk til transportseminar

Hvordan får vi en effektiv og klimavennlig godstransport i Innlandet?

Husk søknadsfristen 1. mars

Ordinær søknadsfrist for videregående er 1. mars. Du søker på vigo.no. Husk at du må søke hvert skoleår.

Kontrollregner på tre bruer i Østerdalen

Nye føringer etter brukollapsen på Tretten gjør at trebruene på Tynset, Evenstad og Os må kontroll-beregnes. 

Godt resultat i ei urolig tid

Innlandet fylkeskommune har gjort opp 2023 med et regnskapsmessig mindreforbruk på 18,9 millioner kroner.

Sammen for økt kunnskap om munnhelse

62 helse- og omsorgsarbeidere i Åsnes kommune fikk opplæring om munnhelse. 

Vil at elbilister betaler mer bompenger

Fylkestinget vedtok onsdag å søke Statens vegvesen om å øke bompengesatsene for kjøretøy uten utslipp.

Velkommen til vårens webinarer om kulturminner!

Sjekk ut vårens foredrag om aktuelle tema som lokal verdiskapning, gjenbruk av bygg, landbrukets kulturlandskap og mye mer.