Nyheter forsiden
Asfalt

30. januar inviterer vi til seminar for å få innspill til ny Nasjonal transportplan og nytt handlingsprogram for fylkesvegene.

Flere videregående skoler i Innlandet mottok tidlig tirsdag morgen trussel om skyting på skolen. 

Innlandet har et stort potensial. Resten av Norge har en avventende positiv forventning til det nye fylket.

Innlandet fylkeskommune er blitt partner i det EU-finansierte prosjektet MATILDE.

Over 80 personer kom med sine innspill til Innlandsstrategien i Elverum torsdag.

Hvor står vi? Hva vil vi? Hva gjør vi? Dette er tre viktige spørsmål i arbeidet med å bestemme hva vi vil satse på i Innlandet framover.

Collage av matklokketårnbilder

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større prosjekt resultert i boka «Matklokketårn på Hedmarken».

Torsdag 9. januar kl. 17.00 inviterer Den norske kirke, Ringsaker kommune og Innlandet fylkeskommune til ulykkesmarkering i Moelv.

 

Fv. 33

Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene.

Rundt 40 representanter fra ulike entreprenører fikk nylig en orientering om kommende driftskontrakter i Innlandet fylkeskommune.

I løpet av 2020 vil Innlandet fylkeskommune lyse ut over ti kontrakter knyttet til drift og vedlikehold.

Når du skal i kontakt med fylkeskommunen etter årsskiftet, er det nye adresser som gjelder.

Til toppen