Nyheter forsiden

Ny tilskotsordning for lokal samfunnsutvikling

Fylkesutvalet vedtok tysdag å opprette ei ny tilskotsordning for lokal samfunnsutvikling i distriktskommunane.

Tilskudd til å følge opp regionale planer

2,1 millioner kroner settes av til en tilskuddsordning som skal gjøre det lettere å følge opp to regionale planer.

Vil ha regionale føringer for sol- og vindkraft

Slike føringer skal sikre helhetlige og langsiktige vurderinger i vind- og solkraftsaker.

1,3 millioner kroner til frisklivstiltak

10 prosjekter får til sammen 1,3 millioner kroner til frisklivs-, lærings, og mestringstilbud.

Søk kunstnerstipend nå

Innlandet fylke utlyser tre kunstnerstipend. Fristen er 1. august. 

Ta buss for en 10-er

I hele juli koster enkeltbillett kun 10 kroner på alle våre busslinjer i Innlandet.

Stort engasjement om investeringer på fylkesveger

Den 5. juni var vel 120 mennesker samlet for å gi innspill til hvordan investeringene på fylkesvegene skal være fra 2026.

Kurt Ole Linn blir ny kultursjef

Linn tiltrer stillingen i Innlandet fylkeskommune 1. august. 

Aasa Gjestvang blir ny kompetanse- og tannhelsesjef

Gjestvang begynner hos Innlandet fylkeskommune 1. september.

10 000 flere innbyggere de neste ti årene

Flere vil flytte til Innlandet, ifølge prognosene. Samtidig øker antall eldre i distriktene.