Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Innsats for fløtingsminner

I Lomsdalsvassdraget i Søndre Land har lokale krefter stått på for å ta vare på de mange minnene etter tømmerfløting.

Smitteutbrudd berører flere skoler

Fire av våre videregående skoler er berørt av smitteutbrudd. Hamar katedralskole er stengt i dag, fredag 23. oktober. Elevene får hjemmeundervisning.

Lærer logistikk gjennom VR-spill

Gjennom et samarbeidsprosjekt får elever ved service- og samferdsel på Hamar katedralskole muligheten til å lære fag på en unik måte.

Stor vilje til å ta imot flyktninger

Det er stor vilje i kommunene i Innlandet til å bosette flere flyktninger. Det er tilbakemeldingen fra kommunene på spørsmål om hvilken kapasitet de har.

Trenger mer penger til fylkesvegene

Fylkesordføreren tegnet et tydelig bilde av transportutfordringene i Innlandet, da han snakket med transportkomiteen i Stortinget om forslaget til statsbudsjett.

Er sykkelen forberedt for mørket?

Lys og refleks foran og bak på sykkelen er påbudt om du skal sykle når det er mørkt. Riktig bruk av lys og refleks reduserer også sjansen for ulykker betraktelig.

Ja til landslinje i fjellfriluftsliv

Alle i fylkestinget er positive til å opprette en landslinje i fjellfriluftsliv ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Lom.

Gode resultater i et spesielt skoleår

90,9 prosent av elevene i Innlandet fullførte skoleåret 2019/2020. Det er det beste årsresultatet noen gang målt i Innlandet.

Trafikksikkerhetstiltak på fylkesveger i Hamar

I løpet av høsten skal Nye Veier AS og Innlandet fylkeskommune gjøre trafikksikkerhetstiltak på flere fylkesveger i Hamar.

Bokbussen utvider kjøreruta i hele Innlandet

Innlandet fylkesbibliotek sin Bokbuss har vært på sitt aller første skolebesøk i gamle Hedmark.

Til toppen