Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Nytt kollektivtilbud som gjør det enklere å reise kollektivt

Fra 1. juli vil moderne busser trafikkere rutene i Hamar-regionen. 

Fylkesveg 251 stengt på kveld og natt i uke 23

Fylkesveg 251 i Etnedal skal rustes opp på en ca. 10 km lang strekning mellom Høljerast og Bruflat.

Ber regjeringen om dekning av koronatap

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen ber regjeringen om hjelp til å dekke mer av inntektstapet og merutgiftene knyttet til koronapandemien.

Nå må det store jernbaneløftet komme

Fylkesordførerne på Østlandet krever raskere utbygging og ferdigstillelse av InterCity.

Kraftig nedgang i folketallet i Innlandet

Ved utgangen av mars var det 370 810 innbyggere i Innlandet. Det er 575 færre enn ved årsskiftet.

Bibliotekdebatter under digital litteraturfestival

I panelene sitter Karin Hindsbo, Knut Skansen, Knut Olav Åmås, Kjersti Løken Stavrum med flere.

Innlandet startet asfaltsesongen

Innlandet fylkeskommune skal frem til oktober asfaltere vel 180 kilometer fylkesveg. Dette vil bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene i fylket.

Permittert? Fagskolen har kurs

Fagskolen Innlandet tilbyr nå seks ulike korte kurs for deg som er permittert. Søknadsfristen er 28. mai.

Øker tilbudet om Vg3 påbygging

Har du kun søkt læreplass i bedrift, kan du nå i tillegg søke om plass på Vg3 påbygging selv om fristen har gått ut.

Er gjerdet på riktig side av grensa?

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.

Til toppen