Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Mobilitetsstrategi for Innlandet

Fylkestinget i Innlandet vedtok den 23. september at det skal utarbeides en mobilitetsstrategi for hele Innlandet. Miljø- og klimahensyn skal vektlegges i strategien.

Innlandet i tet på e-bøker

Ingen i Norge har lest mer e-bøker enn innlendingene det siste halve året.

Satser på inkludering, samfunnssikkerhet og klima

Fylkestinget vedtok Innlandsstrategien i et ekstraordinært møte onsdag.

– Vi har både ressursene og mulighetene

Torsdag presenterte Sintef sine råd til bioøkonomisatsingen i Innlandet under et webinar i regi av BioValley.

Fylkesveg 217 åpnes for trafikk

Ombyggingen av fylkesveg 217 Elvbrua ved kommunegrensen mellom Rendalen og Engerdal har kommet så langt at fylkesvegen åpnes for trafikk igjen torsdag 17. september om ettermiddagen.

Nå er skytefeltet historie

Parallelt med at forsvaret har natur-restaurert Hjerkinn skytefelt, har fylkeskommunen kartlagt kulturminner der. 

Fylkesutvalget splittet om TV-aksjonen

Etter en lang debatt vedtok et splittet fylkesutvalg å gi 260 000 kroner til årets TV-aksjon, som skal gå til WWF.

Vil forstå effekter av vindkraft på vilt

Gjennom et svensk-norsk prosjekt, skal Høgskolen i Innlandet blant annet se på hvilke effekter vindkraftutbygging kan ha på vilt.

Kunstverk markerer sammenslåingen

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen avduket et kunstverk i fylkesutvalgets møte tirsdag som skal symboliserte sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet.

Programmet for Hundorp 2021 er lansert

Hundorp 2021 er starten på ei tiårig reise med «Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år», som endar på Stiklestad i 2030.

Til toppen