Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune
Nyheter forsiden
Mari Gjestvang er leder av utvalg for utdanning. Utvalget har kommet med en uttalelse i forbindelse med koronapandemien som påvirker situasjonen for mange lærlinger.

I en uttalelse slår utvalg for utdanning fast at ungdom i Innlandet som tar yrkesfaglig utdanning skal kunne fullføre utdanningen.

Den kulturelle skolesekken foreslås organisert i en egen seksjon under kultursjefen. Det var delte meninger om dette i utvalg for kultur da de behandlet saken onsdag.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Fylkeskommunen vil prioritere bedrifter som har problem på grunn av tiltaka mot korona. Søknadsfristen er 23. april.

Fylkeskommunen skal lede et partnerskap innenfor landbruk. I tillegg etablerer vi et prosjekt om psykisk helse i landbruket i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.

Illustrasjon bomstasjon

Samferdselsutvalget går inn for å slutte å kreve inn bompenger på sidevegen til E6 Øyer–Tretten, men beholder sidevegsbommene på fire andre riksvegprosjekt.

Per i dag planlegges det at alle privatisteksamener for våren 2020 skal gjennomføres.

Den norske dokumentarfilmen iHuman får nå premiere digitalt.

Innlandet viser vei! Den kulturelle skolesekken inviterer til nyskapende og heldigital filmformidling.

Stein Tronsmoen (Sp), Even Aleksander Hagen (Ap) og Truls Gihlemoen (FrP) deltok i det første møtet i fylkesutvalget gjennomført elektronisk i Innlandet fylkeskommune.

Etter en lang debatt i fylkesutvalgets møte tirsdag, ble politikerne enige om en krisepakke til næringslivet i Innlandet.

Det er mye snø å frese før vegen kan åpnes til 1. april.

Vegen var planlagt åpnet onsdag 1. april, som er den datoen vegen skal åpnes, når værforholdene tillater det. Nå er det meldt om sterk vind og snø de nærmeste dagene. 

Rassikring av fv. 255

Fra onsdag 1. april blir fylkesveg 255 igjen åpen for trafikk gjennom Espedalen.

Til toppen