12 580 har fått tilbud om skoleplass

De fleste som kommer direkte fra ungdomsskolen har fått tilbud om skoleplass. Alle med ungdomsrett får tilbud før skolestart.

Smilende ung gutt foran jevnaldrende med papirer i hendene.  - Klikk for stort bildeI dag får mange ungdommer i Innlandet svaret de har ventet på. Førsteinntaket til videregående skole er klart. Mostphotos

Av totalt 13 167 søkere til skoletilbud i Innlandet har 12 580 fått et tilbud. Det er kun søkere med ungdomsrett som gis tilbud i førsteinntaket. 

Alle søkere som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse har fredag 5. juli 2024 fått varsel om førsteinntaket på SMS og e-post. Søkere må selv logge seg inn på vigo.no, se på resultatet av inntaket og avgi svar.

Svarfrist 25. juli

Svarfristen er torsdag 25. juli 2024. Manglende svar blir betraktet som et nei.

Søkerne må logge seg inn på vigo.no med passord og engangskode fra MinID for å svare på tilbud om videregående opplæring. Inntakskontoret har ikke tilgang til MinID. 

Nytt passord til MinID får søkerne ved å kontakte brukerstøtte for MinID og elektronisk ID. Du kan bruke telefon 800 30 300 eller sende e-post til brukerstotte@digdir.no (NB! Ikke send sensitive opplysninger om deg selv eller din elektroniske ID på e-post).

Det er verdt å merke seg følgende:

  • Søker får aldri tilbud om mer enn én skoleplass. Lavere ønsker enn det søker har fått tilbud om, blir automatisk satt som uaktuelle. Når søker får tilbud om skoleplass på sitt førsteønske, er dette det eneste tilbudet søker får. 
  • Søker oppfordres til å sette seg godt inn i regler knyttet til ventelisteplasser. Søker har mulighet til å stå på venteliste til høyere ønsker. Hvis søker konkurrerer seg inn til høyere ønske i andreinntaket i august, mister hun/han skoleplassen vedkommende fikk i førsteinntaket. 
  • Når søker har fått tilbud og takket ja til skoleplass, kan vedkommende søke om lån og stipend gjennom Lånekassen. Les mer om lån og stipend hos Lånekassen.

Det ordinære inntaket er i utgangspunktet beregnet på søkere med ungdomsrett, med unntak av søkere til Vg3 påbygging etter yrkeskompetanse. 

28 søkere fra ungdomsskolen har foreløpig ikke fått noe tilbud. Dette skyldes stort press på søkernes prioriterte ønsker på søknaden.  Alle vil få et tilbud innen skolestart, men det kan i noen tilfeller bli ved en annen skole enn den de har søkt.  

Søkere uten ungdomsrett vil først få tilbud i andreinntaket i august dersom det er ledige plasser.

Andreinntaket er klart 5. august

Det skjer ingen oppdatering av ventelister før andreinntaket er gjennomført 5. august 2024. 

Derfor ber vi om at søkere ikke ringer inntakskontoret for å høre om det har skjedd endringer på ventelistene mellom førsteinntak og andreinntak. 

Andreinntaket fanger opp alle endringer som kommer som følge av svarene fra søkerne etter førsteinntaket.   

Tilpasses arbeidslivets behov

Når tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet planlegges, legges det stor vekt på arbeidslivets behov. Det kan være utfordrende å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, siden næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg.

Enkelte bransjer signaliserer mangel på faglært arbeidskraft, mens det samtidig er lav søkning til disse tilbudene. I andre tilfeller er det flere søkere enn vi kan sette i gang tilbud om, på grunn av mangel på læreplasser. 

Det er viktig at ungdommen får mulighet til å oppnå fagkompetanse og få jobb etter fullført opplæring.

Alle søkere oppfordres derfor til å takke ja til tilbudt plass, selv om de ikke kommer inn på sitt førsteønske. Da øker sjansen for at alle bransjer får nødvendig rekruttering til sine fag, og ungdommene har større muligheter for jobb etter endt opplæring.

Statistikk per skole

Søkere per skole (PDF, 121 kB)
Dette vedlegget viser det totale bildet for fylkeskommunens videregående skoler; hvor mange som har søkt og hvor mange som er tatt inn i dette inntaket. Søkere uten ungdomsrett deltar i andreinntaket i august. De tas inn hvis det er ledige plasser.

Detaljert oversikt per skole (PDF, 682 kB)
Dette vedlegget viser detaljert antall søkere og inntatte til den enkelte skole på hvert utdanningsprogram/ programområde.