Nyheter forsiden

Tente 411 lys for trafikkofre i Innlandet

Lysene ble tent på den årlige ulykkesmarkingen som har fokus på ettertanke og hvordan en kan bedre trafikksikkerheten.

Fagskoletilbud i Sør-Østerdal

Gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark og Sør-Østerdal IPR gjør det mulig med oppstart av unikt fagskoleprosjekt. 

Pengar til kultur og friluftsliv

Hovudutval for kultur fordelte onsdag over fire millionar kroner til aktivitetar innan kultur og friluftsliv.

Over 100 millioner kroner til næringsutvikling

Hovedutvalg for næring tildelte onsdag drøyt 104 millioner kroner til næringsutvikling i Innlandet.

Hvordan finne den gode skolestrukturen?

Nå har politikerne begynt å se på prosessen for å få ny skole- og tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet.

I gang med nytt handlingsprogram for fylkesvegene fra 2026

Samferdselsutvalget har startet arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger i 2026 - 2029.

Sjårdalsvegen er opna att

Fylkesveg 2616 Sjårdalsvegen i Vågå er opna att på strekningen der vegen rasa ut under ekstremveret «Hans».

Ny tannklinikk på Lillehammer

Nye Lillehammer tannklinikk skal stå ferdig senest april 2025, hvis fylkestinget vedtar saken slik den står nå.

Velkommen til årets detektormøte

Vi inviterer detektorister i Innlandet til Hamar søndag 10. mars 2024. 

Hvordan skal vi bruke arealene våre?

Det gir areal- og naturregnskapet for Innlandet svaret på. Portalen ble lansert på verdens våtmarsdag 2. februar.