Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Bompenger til overs

Det blir ca. 12,7 millioner kroner til overs når tre bompengeprosjekter i Innlandet er avviklet.

Regional plan på høring

Forslag til Regional plan for det inkluderende Innlandet legges ut på høring. Frist for tilbakemelding er 15. oktober.

Trafikantene tar i bruk ny Næroset bru

I slutten av denne uken tar trafikantene på fylkesveg 216 Åsmarkvegen i Ringsaker i bruk ny Næroset bru.

Innfører gebyr fra 1. juli

Fylkeskommunen innfører gebyrer for å behandle gravesøknader som kommer inn etter 1. juli.

Mottok 25000 kroner for hesteinnsats

Frøydis Barstad mottok fredag trafikksikkerhetsprisen 2021 for sitt arbeid med prosjektet «Hest i trafikken».

Ta buss for en 10-er

I hele juli koster enkeltbillett kun 10 kroner på alle våre busslinjer i Innlandet.

250 millioner til opprusting av fylkesveger

Fylkestinget har fordelt 250 millioner kroner til 18 fylkesvegstrekninger som skal utbedres fra 2023.

Fylkesveg 2474 i Etnedal skal utbedres

Vegen skal rustes opp for ca. 15 millioner kroner over to år. Arbeidet starter 20. juni.

Etterlyser en mer kraftfull distriktspolitikk

Fylkestinget vil ha mer penger og en tydeligere politikk for å løse utfordringene i distriktene.

Vil styrke distriktene

Gjennom prosjektet Tett på 2030 vil fylkeskommunen styrke satsingen i distriktene.

Til toppen