Nyheter forsiden

Innlandsporteføljen skal finne vinnerprosjektene

Gjennom prosjektet Innlandsporteføljen skal vi finne grønne prosjekter med størst potensial for ny verdiskaping i Innlandet.

Stine Fredriksen årets ildsjel i kollektivtrafikken

Enhetsleder Stine Fredriksen i Innlandstrafikk fikk Kollektivtrafikkforeningens pris som årets ildsjel 2022.

Lys i pilotprosjekt på Kapp i Østre Toten

Et unikt veglysanlegg langs fv. 2358 Mjøsvegen på Kapp ble nylig satt i drift. Anlegget er første av sitt slag i verden.

Søk om utviklingsmidler i landbruket

Det er penger igjen i potten for regionale tilretteleggingsmidler. Vi behandler søknader fortløpende ut 2022.

Nekrolog for en gravhaug

Kulturarv har undersøkt den store haugen på Elvsholmen, og melder med sorg at det ikke er en gravhaug.  

En flik av vikingtiden på kunstutstilling

Hva gjør en stokk fra kongens brønn på Åker gård på utstilling? Kulturarv dro til Kunstbanken i Hamar.

Fylkeskommunedirektørens forslag til fylkesbudsjett

Handlingsrommet reduseres, og det må gjøres betydelige grep for å tilpasse fylkeskommunens drift til endrede forutsetninger.

Søk om tilskudd til utbedring av turstier og turløyper

Dette er en engangs, forenklet tilskuddsordning. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Elever sammen for et sterkere naturbrukstilbud

Elever ved fylkets naturbruksskoler markedsfører programfaget naturbruk gjennom prosjektet PS!Naturbruk.

Ekstraordinær støtte til Tretten

Fylkesutvalget har vedtatt å gi en million kroner til næringslivet som er rammet av brukollapsen på Tretten.

Til toppen