Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Fv. 213 Fåberggata skal bygges om i år

Busser og fotgjengere skal komme lettere fram, og kommunen legger ned nye vann- og avløpsrør. 

Kan livet i Innlandet være godt selv med befolkningsnedgang?

Ja, mener en gruppe forskere ved Høgskolen i Innlandet (HINN). De mener politikerne og planleggere må endre fokus.

- Ikke legg ned Granheim lungesykehus!

Er det riktig å legge ned et lungesykehus midt i en pandemi? Nei, mener fylkesutvalget.

Detektormøte Innlandet

Interessert i metallsøk? 21. februar holdes det årlige møtet for Innlandets detektorister. I år er møtet digitalt. 

Tryggere å gå og sykle til Trintom skole i Gran

Fylkeskommunen skal bygge fortau og gang- og sykkelveg på en 700 meter lang strekning av Søndre Ålsveg.

Forslag til nytt interreg-program sendes ut på høring

Har du innspill til hvordan det grenseoverskridende samarbeidet med Sverige kan bli best mulig?

Østlandsfylkene møtte Hareide for å snakke fram jernbanen

Når Regjeringen legger fram stortingsmeldingen om en ny nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033, må pengene i større grad enn før gå til jernbane.

- Økt selvforsyning må prioriteres

Innlandet fylkesting mener vi må produsere mer av maten vår i Norge.

Ser over landegrensene for å utvikle Innlandet

Innlandet fylkeskommune skal være en synlig internasjonal aktør og støttespiller i nærings- og samfunnslivet i fylket.

Postkortkampanje forteller om migrasjon

Har du noen gang lurt på hvordan migrasjon bidrar til utvikling i din region, spør forskere bak  forskningsprosjektet Matilde .

Til toppen