Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

15 nye elbusser på Lillehammer

Elbusser er bra for byen og miljøet.

– En grønn nasjonal merkedag

Oplandske Bioenergi AS har etablert Norges første anlegg for karbonfangst og -lagring i kommersiell drift på Rudshøgda.

- Må forhindre at det skjer igjen

Syv snublesteiner til minne om syv ofre for nazismen er lagt ned utenfor skysstasjonen i Lillehammer. 

Redusert fremkommelighet på fv. 30 sør for Tynset

På fylkesveg 30 mellom Bergset i Rendalen og Brekka ved Tynset foregår det omfattende arbeid for å bedre vegen.

Fredning av Sollien og Hytjanstorpet på Grue Finnskog

Forslag om fredning av Sollien østre og Hytjanstorpet i Grue kommune er lagt ut til høring fram til 15. august 2021.

Sommerles er i gang

1. juni går startskuddet for den digitale lesekampanjen Sommerles.

5,5 millioner ekstra kulturkroner

Kulturmidlene som ble satt av da budsjettet for 2021 ble justert i fylkestinget i april, er fordelt.

BIO-midler til åtte bedrifter

Drøye 5,1 millioner kroner til bedriftsintern opplæring (BIO) fordeles på åtte bedrifter i Innlandet.

Omfattende arbeider i Kongsvinger sentrum

I august starter Givas, Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune å gjøre omfattende arbeider i Brugata, Storgata og på hengebrua over Glomma.

Kulturmidler til unge og institusjoner

Hovedutvalg for kultur har fordelt midler til kulturaktiviteter for barn og ungdom og til kulturinstitusjoner.

Til toppen