Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Forsiktig oppstart for Bokbussen

Bokbussen i Innlandet kommer med tilbud om bokkasser til elevene på grunntrinnet.

Lokal tilpasning når skolene åpner igjen

Hver enkelt skole gir beskjed til sine elever om når de kan møte opp på skolen igjen.

Tilskuddsordninger for pensjonister og funksjonshemmede

Retningslinjene for Fylkesomspennende pensjonistforeninger og Funksjonshemmedes organisasjoner skal vedtas i juni.

Årets turbokommune

UKM Hadeland har mer en doblet deltakerantallet sitt fra 2019 til 2020. De gikk fra 69 deltakere i fjor til 162 i år.

Nå åpnes de videregående skolene opp igjen

De videregående skolene kan åpne opp igjen i løpet av neste uke, de første allerede førstkommende mandag.

Redusert fremkommelighet ved Trehørningen

Fylkesveg 1748 mellom Arnkvern og Trehørningen i Ringsaker er stengt på grunn av skader på Grønsvebakken bru. Strekningen vil åpne for trafikk igjen tidlig i neste uke, men da med redusert fremkommelighet.

Får 180 000 kroner til å klimatilpasse gamle rekkehus

Rekkehusene «Rekka» i Solør kommune vil nå kunne rustes opp til Tek 17-standard med ny klimateknologi.

500 000 til VR-prosjekt mot flom

Om få år kan kanskje politikere og entreprenører bruke «miljøbriller» til å planlegge flom- og rassikringstiltak.

Skal bli bedre på bærekraftig nyskaping

Utvalg for næring er positiv til at Skåppå Kunnskapspark får 1 million kroner til et prosjekt som skal hjelpe Gudbrandsdalen til å bli bedre på bærekraftig innovasjon og vekst.

Utreder passasjerbåt Gjøvik–Hamar

Innlandet fylkeskommune skal utrede muligheten for å sette i gang drift av en passasjerbåt mellom Gjøvik og Hamar.

Til toppen