Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Trafikksikkerhetsprisen 2019 til NMCU Oppland

Nylig ble Oppland fylkes trafikksikkerhetspris for 2019 delt ut til Norsk Motorcykkel Union (NMCU) Oppland. Prisen er på 10 000 kroner.

Avdekket unik offer- og gravodde

For nærmere 2000 år siden utførte jegere og sankere ritualer, og gravla sine døde på en odde i Osensjøen i Åmot kommune.  

Slutt på bompenger på fv. 33 i Skreifjella

Fra mandag 29. juni klokka 12 blir det gratis å kjøre på fylkesveg 33 mellom Skreia og Feiring.

Hva skjuler gravhaugene på Hundorp?

Utvalgte områder ved den sagnomsuste Olavshaugen ved Dale-Gudbrands gard kartlegges nå med georadar. 

Vertskap for nasjonal sykkelkonferanse

Innlandet fylkeskommune skal være vertskommune for Den nasjonale sykkelkonferansen i 2022. 

Tre ulike kunstnerstipend

Stipend for profesjonelle kunstnere og profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk. Søknadsfrist 1. august.

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Arbeidet med å legge ny asfalt på den ca. 5 km lange anleggsstrekningen nederst på Tonsåsen har startet. Arbeidet vil vare til ca. 10. juli.

430 000 til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune (FTU) har fordelt penger til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

Hva er Innlandet for deg?

Bli med i Jakten på Innlandets identitet gjennom våre to fotokonkurranser.

Oppretter koronafond med overskuddsmidler

Fylkestinget vedtok å opprette et usikkerhetsfond knyttet til ekstra tap og utgifter i forbindelse med koronapandemien. Men fondet ble 16 millioner kroner mindre enn i fylkesrådmannens forslag.

Til toppen