Rask gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak

Fylkestinget bevilget i juni penger til trafikksikkerhetstiltak som er under gjennomføring flere steder i Innlandet.

Sverre Krogh (fra venstre), Iselin Vistekleiven og Kjetil Strømshoved fra Innlandet fylkeskommune var tirsdag på befaring for å se på det nye rekkverket langs fylkesveg 26 på Tolga. - Klikk for stort bildeSverre Krogh (fra venstre), Iselin Vistekleiven og Kjetil Strømshoved fra Innlandet fylkeskommune var tirsdag på befaring for å se på det nye rekkverket langs fylkesveg 26 på Tolga. Aud M.

Fylkestinget ga i juni en tilleggsbevilgning på tre millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak til blant annet Hjertesone og tiltak på skoleveger.

- Tiltakene som har fått støtte er viktige strekninger for barn og unge til og fra skole og fritidsaktiviteter. De vil bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, og vi håper dette bidrar til at flere går eller sykler i det daglige, forklarer Iselin Vistekleiven, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Hun legger til at dersom flere går eller sykler så vil det føre til mindre biltrafikk, bedre miljø og bedre folkehelse.  

Rekkverk på Tolga

Et tiltak som fikk 650 000 kroner, er skifte av et trerekkverk mellom fylkesveg 26 og den parallelle gang- og sykkelvegen på en vel 150 meter lang strekning nordover fra Tolga sentrum. Rekkverket, som står på en strekning med utfordrende stigning, er modent for utskifting og det er strekningen med størst behov for utskifting som nå blir skiftet.

Entreprenøren Gjermundshaug var klare til å ta jobben, som allerede gjennomført

- Det er imponerende at tiltaket blir iverksatt så kort tid etter at pengene ble bevilget, sier Vistekleiven.

To hjertesonetiltak på Tynset

Tynset kommune fikk 400 000 kroner til etablering av fortau langs Idrettsvegen på Tynset og sammenkobling mot Glommengata. Fylkeskommunen har tidligere gitt 800 000 kroner til tiltaket. Disse to vegene binder sammen med skoleområdet, boligområdene og ulike idrettsanlegg. Idrettsvegen binder også idrettsanleggene sammen med gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 2222.

Tynset kommune fikk også 300 000 kroner, som kommer i tillegg til en bevilgning på 200 000 kroner, til å stenge Skolegata for trafikk og etablere grøntarealer mot fylkesveg 30. Her er det allerede bygget et nytt krysningspunkt over fylkesveg 30 av Innlandet fylkeskommune.

Det er Tynset kommune som skal gjennomføre tiltakene, og tilskuddene fra fylkeskommunen forutsetter at tiltakene er ferdig innen 15. november.

Bedrer trafikksikkerheten ved skoler på Fagernes

Fylkestinget bevilget også 565 000 kroner til etablering av fortau langs Øvrevegen på Fagernes. Øvrevegen vil samtidig bli enveiskjørt. Dette vil bedre trafikksikkerheten i et område hvor det ligger en barneskole, en ungdomsskole og en barnehage. Tiltaket har tidligere fått et tilskudd på 500 000 kroner fra fylkeskommunen.

Det er Nord-Aurdal kommune som skal gjennomføre dette tiltaket, og tilskuddet fra fylkeskommunen forutsetter at tiltaket gjennomføres innen 15. november 2024.

Veglys i Ottestad

Det ble også bevilget 600 000 kroner til etablering av nytt veglys langs Sandvikavegen på strekningen mellom Kavlebruvegn og Peter Sinnerudsveg. Her vil det også bli foretatt endringer på eksisterende lys på passeringssteder.

Tiltaket vil bli gjennomført av Innlandet fylkeskommune i løpet av høsten.

Rekkverk langs fylkesveg 175 på Skarnes

På Skarnes er det bevilget 450 000 kroner til etablering av rekkverk mellom fylkesveg 175 og gang- og sykkelveg på en vel 100 meter lang strekning sørover fra Skarnes sentrum. Tiltaket vil bli gjennomført av fylkeskommunen i løpet av høsten.