Hvorfor blir elgkalver syke og dør?

Vi ber om din hjelp til å finne svaret!

elgkalv ligger i gress og spiser på en pinne - Klikk for stort bildeVil finne ut hvorfor elgkalvene blir syke og dør. Mostphotos

Antallet elgkalver har falt det siste tiåret og de gjenværende elgkalvene er små og i dårlige helsetilstand. 

Et nytt prosjekt kartlegger dette problemet, og ber innbyggerne i Innlandet om hjelp. 

Sommeren 2023 ble det rapportert om funn av syke og døde elgkalver fra mange områder, blant annet Agder, Østfold og Fosen i Trøndelag. Vi vet imidlertid ikke helt hva som er problemet.

Elgkalven Trampe

Innlandet fylkeskommune har gjennom fylkeskommunalt viltfond støttet prosjektet Elgkalven Trampe.

– Det er en bekymring for at også Innlandet i fremtiden kan bli berørt av økt dødelighet og redusert tilvekst hos elgkalver, sier Bjørn-Arild Sveen, Vilt- og utmarksrådgiver i Innlandet fylkeskommune. 

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Froland kommune og Norges jeger- og fiskerforbund. 

Det er etablert et nettverk av feltkontakter i disse fylkene. Når disse blir kontaktet om observerte elgkalver, har de muligheten til å dra ut og undersøke dyret. 

Om det er fornuftig, vil de kjøre elgkalv-kadaveret inn til Veterinærinstituttet til obduksjon og prøvetaking. De har også mulighet til å selv gjøre undersøkelser og ta ut prøver.

Trenger din hjelp

Innlandet er kontrollområde for studiet, med feltkontakter i Skjåk og Lesja.

– De tre hovedhypotesene i prosjektet er knyttet til faktorer som er en følge av endret klima. Innlandet har også over tid hatt en nedadgående trend i slaktevekter, selv om denne ikke er like markant som i fylkene lengere sør. For å kunne komme et steg nærmere med å forstå årsakene, er vi avhengig av å få inn mest mulig døde elgkalver til undersøkelser, sier Sveen

Reiser ut

Målet med prosjektet Elgkalven Trampe er å gjøre grundige undersøkelser av elgkalver som blir funnet alvorlig syke og avlivet eller blir funnet nylig døde. 

Det er etablert et nettverk av feltkontakter i fylkene Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag. 

Hva gjør jeg om jeg finner en syk eller død elgkalv?