Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Ni av ti lærlinger tar fagbrev i Innlandet

Nye tall viser at ingen ligger høyere enn Innlandet når det gjelder å ta fagbrev innen fem år.

Strandgata i Gjøvik delvis stengt fra 4. mars

Gata blir stengt for nordgående trafikk mellom de to lyskryssene på grunn av anleggsarbeid.

Over 44 millioner kroner til utbygging av bredbånd

Stortinget har bevilget 44 401 868 kroner i tilskudd til å bedre bredbåndsdekningen i Innlandet.

183 kilometer fylkesveg får ny asfalt

Innlandet fylkeskommune skal i 2021 asfaltere for vel 170 millioner kroner. Dette gjør at 183 kilometer fylkesveg rundt om i fylket får ny asfalt.

Gi innspill til kulturstrategien!

Innlandet fylkeskommune skal utarbeide en kulturstrategi for fylket og inviterer til innspillsmøter.

15 residenser får tilskudd

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag 1,34 millioner kroner til 15 kunstnerresidenser i Innlandet.

Første år med godt økonomisk resultat

Innlandet fylkeskommune gjør opp sitt første driftsår med et netto driftsresultat på 559,1 millioner kroner.

Bevegelseshemmede får forskudd på reisepenger

Fylkeskommunen vil gi blinde, svaksynte og rullestolbrukere forskudd på statens transporttilskudd til denne gruppen.

Midler til helseteknologi og innovasjon

HelseINN får 1,5 millioner kroner til to satsingsområder knyttet til VR og innovasjon.

Pådriver for trebruk

Tredriverne i Innlandet får 1,5 millioner kroner til arbeidet med å bidra til økt bruk av tre i fylket.

Til toppen