Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Nytt busstilbud i Lillehammer-regionen    

Fra 21. juni får Lillehammer-regionen et bedre busstilbud på de største holdeplassene og en mer miljøvennlig kollektivtransport.

Kjør kollektivt til fjells

Fra mandag 21. juni kan du igjen kjøre kollektivt til Jotunheimen, Rondane og fjellområdene i Gudbrandsdalen.

Forbereder ny asfalt på fv. 255 i Gausdal

Strekningen mellom Segalstad bru og Forset får ny asfalt i sommer. Forarbeidet er godt i gang.

Fylkeskommunale priser

Fylkeskommunen oppretter tre nye priser. De fleste gamle priser avvikles, men kulturprisen overlevde i fylkestinget.

Handlingsplan for psykisk helse

Det er tidligere satt av 10 millioner til satsing på psykiske helse. Nå skal pengene brukes til ungdommens beste.

Valgte fylkeskommunal PP-tjeneste

PP-tjenesten for de videregående skolene blir drevet av fylkeskommunen, og organiseres i fem regioner.

Voksnes læring i Innlandet

Voksnes læring skal organiseres med ni sentre med egne ledere i en desentralisert struktur som dekker hele fylket.

Høyhastighets bredbånd til alle i 2025

Alle innbyggerne i Innlandet skal få tilgang på minst 100 megabit i sekundet.

Sommerhilsen til ungdommen

Fylkesordfører Even A. Hagen ønsker de unge en god sommer med en personlig videohilsen.

Betaler for å beholde tannleger i distriktene

Tannleger i noen kommuner vil få et årlig tillegg for å sikre stabilitet i bemanningen.

Til toppen