Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Fart, miljø og trafikksikkerhet

Politikerne i fylkesutvalget er ikke helt enige i hva som er viktigst når E6 skal bygges ut fra Roterud til Storhove.

25 millioner kroner til bredbånd i Innlandet

Ti prosjekter får fylkeskommunale midler til utbygging av bredbånd.

Nattarbeid på fv. 213 i Lillehammer sentrum

Fylkesveg 213 Kirkegata skal asfalteres på strekningen mellom Storgata og Bankgata.

- Annleis og interessant

Kva skjer i hjernen til elevar som har kunst og kultur som læringsform? No er forskingsprosjektet Kunsten å lære i gong.

Høring av reguleringsplan fv. 1780 Byflatvegen

Reguleringsplan for fylkeveg 1780 Byflatvegen mellom Bjørgevegen og Byflaten er på høring fram til 30. oktober 2021. 

Satser på kompetansebygging innen tannhelse

Innlandet fylkeskommune vil fortsatt være best på tannhelse blant barn og unge. Derfor satser vi på kompetansebygging.

Skal bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter

I neste uke starter byggingen av fortau og gang- og sykkelveg langs fylkesveg 222 Tangenvegen.

Den nye Randsfjordferja monteres ferdig i Røykenvik

Statsforvalteren tillater at Elrond får ligge der lenge nok til å kunne gå for egen maskin til Horn i oktober.

3,6 millioner til næringsutvikling og kompetanseheving

Utlyser 3 millioner til regionale tilretteleggingstiltak og 600 000 til rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

105 millioner til returtre-prosjekt

Prosjektet SirkTre har fått 105,7 millioner kroner i støtte gjennom regjeringens tiltakspakke for grønn omstilling.

Til toppen