Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Ni kunstnere får stipend

Stipendene er fordelt på kategoriene etablerte kunstnere, unge kunstnere og husflid og håndverk.

Støtter regionalt kompetansesenter for dans

Utvalg for kultur er positive til å gi 400 000 kroner til DansINN for å etablere et regionalt kompetansesenter for dans i Innlandet.

Gode resultater i videregående opplæring

Tilstandsrapporten for skoleåret 2019/2020 viser det beste årsresultatet for videregående opplæring i Innlandet noen gang.

Kurs i tradisjonshåndverk – håndhøvling

Lær av tradisjonshåndverkere og bli med på gratis kurs i håndhøvling 26.–27. november på Glomdalsmuseet i Elverum.

På hjul - en roadtrip om videregående opplæring i Innlandet

Vi har laget film for å nå alle elever på 9. og 10. trinn.

Sju skoler berørt av koronasmitte

På sju av de videregående skolene i Innlandet er det elever som er smittet og dermed mange elever og ansatte i karantene. Seks skoler er nå på rødt nivå.

Innsats for fløtingsminner

I Lomsdalsvassdraget i Søndre Land har lokale krefter stått på for å ta vare på de mange minnene etter tømmerfløting.

Lærer logistikk gjennom VR-spill

Gjennom et samarbeidsprosjekt får elever ved service- og samferdsel på Hamar katedralskole muligheten til å lære fag på en unik måte.

Stor vilje til å ta imot flyktninger

Det er stor vilje i kommunene i Innlandet til å bosette flere flyktninger. Det er tilbakemeldingen fra kommunene på spørsmål om hvilken kapasitet de har.

Trenger mer penger til fylkesvegene

Fylkesordføreren tegnet et tydelig bilde av transportutfordringene i Innlandet, da han snakket med transportkomiteen i Stortinget om forslaget til statsbudsjett.

Til toppen