Nyheter forsiden

Ta buss for en 10-er

I hele juli og frem til 18. august koster enkeltbillett kun 10 kroner på alle våre busslinjer i Innlandet.

12 580 har fått tilbud om skoleplass

De fleste som kommer direkte fra ungdomsskolen har fått tilbud om skoleplass. Alle med ungdomsrett får tilbud før skolestart.

«Vokterne» nytt Tankeplass-kunstverk

Kunstverket blir plassert langs Pilegrimsleden ved Furuberget i Hamar.

Vedlikeholder over 60 fylkesvegbruer i 2024

Fylkeskommunen bruker vel 26 millioner kroner på vedlikeholdsarbeidene av disse bruene rundt om i Innlandet.

Rask gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak

Fylkestinget bevilget i juni penger til trafikksikkerhetstiltak som er under gjennomføring flere steder i Innlandet.

Bybussen skal nå flere i Søre Ål

Busslinje B2 på Lillehammer får ny trasé og flere avganger fra 19. august.

Hvorfor blir elgkalver syke og dør?

Vi ber om din hjelp til å finne svaret!

Økt aktivitet på folkebibliotekene

Folkebibliotekene i Innlandet har stor økning i antall arrangementer, stadig flere besøk og stigende utlånstall. 

Samferdselsministeren på brubefaring i Gudbrandsdalen

Jon-Ivar Nygård så på den stengte brua på Ringebu og den midlertidige brua på Tretten.

16 landskap av nasjonal interesse i Hedmark

Det gamle fylket Hedmark rommer mange særegne landskap. Riksantikvaren har framhevet 16 av dem i en ny rapport.