Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Bevilger 4,8 millioner til elbilladere

Dersom du disponerer en offentlig tilgjengelig parkeringsplass, kan du nå søke om støtte til å sette opp ladestasjon for elbiler.

Skolestart i lys av koronasituasjonen

Gitt dagens smittesituasjon så skal alle elever på de videregående skolene få et fulltidstilbud på skolen til høsten med ordinære skoledager. Men det vil være noen individuelle og lokale tilpasninger.

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen fra mandag

Fylkeskommunen har kontrakter med entreprenører som kan hjelpe til, slik at fylkesveg 33 på Tonsåsen og Bjørgo kan fullføres i høst. Arbeidet med asfaltering starter allerede mandag 10. august.

Stem på dine favorittbilder

Fotokonkurransen Innlandsbilder, Jakten på Innlandets identitet fortsetter. Nå skal månedens bilde for juli kåres.

Stans i anleggsarbeidet på fv. 33 Tonsåsen

Anleggsarbeidet på fylkesveg 33 over Tonsåsen og på Bjørgo kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.

Fylkesveg 217 stenges ved grensa mellom Rendalen og Engerdal

Fylkesveg 217 Elvbrua ved kommunegrensen mellom Rendalen og Engerdal vil være stengt for trafikk fra fredag 7. august klokken 17.00 til 31. oktober.

Månedens bilde i juni

Hugo Løvlien ble første månedsvinner i fotokonkurransen Innlandsbilder, jakten på Innlandets identitet. Vi gratulerer!

Bli kjent med innlandsforfattere

Litteraturfylket Innlandet har mange aktive forfattere. I sommer og høst kan du bli kjent med flere av dem!

Trafikken går tilnærmet normalt på fv. 33 Tonsåsen

Trafikken går i ny trasé i Sanatoriesvingen og ved Bjørgo. Det er toveis trafikk uten lysregulering. 

Stadig bedre å sykle i Lillehammer

Lillehammer er en av fylkets seks sykkelbyer. Den 1. juli åpnet en flunkende ny gang- og sykkelveg i byen.

Til toppen