Økt aktivitet på folkebibliotekene

Folkebibliotekene i Innlandet har stor økning i antall arrangementer, stadig flere besøk og stigende utlånstall. 

Illustrasjon av lesing på biblioteket - Klikk for stort bilde Aline Dassel, Pixabay free

Nasjonalbibliotekets statistikk for 2023 viser at bibliotekene er viktigere enn noen gang. 

Gratis tilbud i en utfordrende tid

Folkebibliotekene låner ikke bare ut bøker. De gjennomfører utallige arrangementer, holder kurs, driver formidling og tilbyr digitale tjenester. 

I en tid hvor det meste koster mer og mer er biblioteket en gratis arena for kulturopplevelser, kunnskap og underholdning. 

I 2023 hadde folkebibliotekene i Innlandet over 1,5 millioner besøk. Det er opp 6,1 prosent fra året før. Antallet arrangementer økte med over 22 prosent til 5551, med til sammen over 120 000 besøkende. Bokutlånet på sin side økte med 4 prosent. I 2023 lånte bibliotekene i Innlandet ut 931 000 bøker.  

Portrettbilde av Tone Nyseter, fylkesbiblioteksjef - Klikk for stort bildeTone Nyseter. Foto: Jørgen Skaug.

– Dette viser at innbyggerne setter pris på det mangfoldige tilbudet til bibliotekene, sier fylkesbiblioteksjef Tone Nyseter. Hun mener at bibliotekenes engasjement i kombinasjon med utfordrende tider og mangelen på møteplasser kan forklare noe av økningen. 

– Vi vet at alle aldersgrupper og lag av befolkningen besøker bibliotekene. Folk vil være sammen, de vil oppleve noe, de vil koble av fra en krevende hverdag, avslutter Nyseter.

Relevans og bredde

Stange bibliotek er et av bibliotekene som opplever stor økning i besøket. Biblioteksjef Anita Bunes har flere teorier på hvorfor det er blitt slik.

– Eierskapet innbyggerne kjenner til biblioteket er av varig verdi og tåler en støyt. Derfor vendte innbyggerne raskt tilbake etter pandemien. Biblioteket er en yndet møteplass for barn og ungdom etter skoletid, mener Bunes. 

Hun trekker også frem satsingen på arrangementer. 

– Jeg tror at vi klarer å tilby arrangementer som har relevans for folk, som treffer. Og at vi når ut til både de målgruppene som kjenner oss fra før og noen nye. Det har vi hatt fokus på!, sier Bunes. Sist, men ikke minst, mener hun at det store antallet ukrainske flyktninger som har flyttet til kommunen har påvirket tallene positivt.

Samarbeid

Felles for mange av bibliotekene som opplever økt besøk er tett samarbeid med lag og organisasjoner. Både Elverum og Våler forklarer noe av økningen på den måten.

– Vi har fått til godt samarbeid med både Elverum historielag, Høgskolen i Innlandet og filmfestivalen Movies on war. På arrangementene våre kan det komme opp mot 200 publikum, så det er tydelig at vi har truffet en nerve, sier Cecilia Black Fylking, biblioteksjef i Elverum.

Våler bibliotek, som kan skryte av å ha det høyeste besøket per innbygger (12,8) i hele fylket, trekker frem betydningen av gode lokaler. 

– Det nye, flotte biblioteket har blitt vår felles storstue. Her holder historielaget, bygdekvinnelaget og flere andre foreninger sine arrangementer. Vi arrangerer alt fra yoga, barseltreff, babysang og makerspace til slektsgranskning, moteshow og minikonserter. I tillegg kommer formidling rundt i kommunen, på omsorgssenter, barnehager og skoler, sier biblioteksjef Eva Øiseth Wenstad.  

Lesing under press

Portrett av Marius Græsby - Klikk for stort bildeMarius Græsby Innlandet fylkesbibliotek

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet på at barn leser stadig mindre og dårligere. Økt skjermbruk og sviktende konsentrasjonsevne får gjerne skylda. 

– Derfor er det positivt å se at også utlånet av bøker for barn øker. I 2023 ble det lånt ut over 450 000 barnebøker i Innlandet, nesten 3 prosent mer enn i 2022, sier Marius Græsby, rådgiver ved fylkesbiblioteket.

Bibliotekenes arbeid for å styrke lesekulturen blant barn og unge vil bare bli viktigere i tiden som kommer. Dette ble også slått fast i regjeringens nye leselyststrategi for 2024 - 2030 som ble lansert i mai. Flere bøker, mer formidling, bedre samarbeid og økt kompetanse vil være viktig for å styrke lesingen. 

– Vi vet at økt polarisering, falske nyheter og misbruk av kunstig intelligens kan true vår evne til å tilegne oss kunnskap og å opprettholde et godt lokaldemokrati. Også her er bibliotekene opptatt av å motvirke disse kreftene, sier Græsby.

Utfordringer – økonomi og forskjeller

Til tross for økt aktivitet er det ikke alle tallene som peker i riktig retning for bibliotekene. For mange fører kutt i budsjettene til mindre innkjøp av bøker. For andre fører det til kortere åpningstider eller færre arrangement. Statistikken viser at det i tillegg blir stadig større forskjell mellom tilbudet i store og små kommuner. Dette kom også frem i en rapport om bemanningssituasjonen i norske folkebibliotek utarbeidet av Innlandet fylkesbibliotek.

– Dette er bekymringsfullt, da bibliotekene i utgangspunktet skal tilby de samme tjenestene til alle, avslutter Græsby. 

Nasjonalbibliotekets bibliotekstatistikk for folkebibliotek 2023.