Vedlikeholder over 60 fylkesvegbruer i 2024

Fylkeskommunen bruker vel 26 millioner kroner på vedlikeholdsarbeidene av disse bruene rundt om i Innlandet.

Åsumbakken gang- og sykkelvegbru i Kongsvinger er en av bruene i Innlandet hvor det i løpet av 2024 blir gjort vedlikeholdsarbeider. - Klikk for stort bildeÅsumbakken gang- og sykkelvegbru i Kongsvinger er en av bruene i Innlandet hvor det i løpet av 2024 blir gjort vedlikeholdsarbeider. Borger Løfsgaard Kojedahl, Innlandet fylkeskommune

I 2023 ble det gjort vedlikeholdsarbeider på 66 bruer, og det vil bli gjort arbeider på omtrent like mange bruer i 2024. Av tiltakene som blir gjort i år finner en både store og små tiltak.

- Alle tiltakene er like viktige, og er alle nødvendig for å opprettholde trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesvegene. Tiltakene er også viktig for å ta vare på konstruksjonene slik at vi forlenger levetiden på bruene, forteller enhetsleder Anne Ingeborg Lilleåsen Nerstad i Innlandet fylkeskommune.

Bruarbeider over hele fylket

De vel 60 bruene hvor det i løpet av 2024 blir gjort vedlikeholdsarbeider fordeler seg over hele Innlandet.

- Det er ulike typer arbeider som gjøres på de ulike bruene. Arbeidene omfatter blant annet reparasjon av dekke, ny membran og asfaltslitelag, nye kantdragere og rekkverksreparasjoner, kappestøp på landkar, plastring og erosjonssikring, fortsetter Lilleåsen Nerstad.

- Arbeidene vil påvirke trafikken, og i mange tilfeller blir bruene stengt for trafikk. Vi informerer så godt det lar seg gjøre om konsekvensene for trafikantene før arbeidene starter, forklarer enhetsleder Lilleåsen Nerstad.

Stort etterslep

Selv om Innlandet fylkeskommune vedlikeholder vel 60 bruer i løpet av 2024, gjøres det arbeider på en liten andel av de nærmere 1250 bruene på fylkesveger i Innlandet.

- Mange av bruene våre er gamle, og forfallet på bruene er stort. Vi har derfor et langt større behov for utbedringer enn det vi klarer å gjennomføre innen våre rammer. Derfor må det på plass et nasjonalt bruprogram for å opprettholde god nok fremkommelighet og sikkerhet på bruene, sier fylkesordfører Thomas Breen i Innlandet fylkeskommune.

Han forklarer at god fremkommelighet og sikkerhet på bruene er viktig for innbyggerne, næringslivet, beredskapen og samfunnssikkerheten.