Nyheter forsiden

Hvilke effekter har hytteutbygging?

Verdiskapinga fra fritidsboligene er størst etter at hyttene er tatt i bruk. Det viser ny rapport. 

- Et løft for hele Innlandet!

Regjeringen vil bruke 10 milliarder kroner på Dovrebanen. Reisetida skal ned, og det skal gå mer gods på bane.

Velkommen til Innlandet kulturarvkonferanse 24. mai

Vi inviterer alle med engasjement for kulturarv til en inspirerende dag på Domkirkeodden på Hamar. 

Stimulerer til tiltak mot ulykkesutsatte trafikanter

Nylig ble 1 million kroner fordelt til 25 tiltak rettet mot grupper som er mest utsatt for trafikkulykker.

8 millioner kroner til film

Filminvest AS og Østnorsk filmsenter AS får til sammen 8,07 millioner kroner. Det vedtok fylkestuvalget tirsdag.

Kulturminner i Rendalen kartlagt med moderne teknologi

LiDAR-bilder viser mer enn 2000 nye kulturminner. Slik kan kulturminner registreres fra kontorpulten.  

Del bilder og historier om vintersykling og vinn premier

Fylkeskommunen ønsker bilder og historier om sykling for å få flere til å sykle om vinteren.

Støtte til trafikksikkerhetstiltak i 16 innlandskommuner

Disse kommunene har fått 4,8 millioner kroner i støtte til 24 tiltak av Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Unge entreprenører imponerte på fylkesmesterskap

260 elever fra Innlandets videregående skoler var samlet på Gjøvik for årets fylkesmesterskap i ungdomsbedrift. 

Etterlyser gode ledere

Innlandet fylkeskommune lyser ut stillingen som kultursjef og stillingen som sjef for kompetanse og tannhelse.