Nyheter forsiden - Innlandet fylkeskommune

Nyheter forsiden

Avdekket unik offer- og gravodde

For nærmere 2000 år siden utførte jegere og sankere ritualer, og gravla sine døde på en odde i Osensjøen i Åmot kommune.  

Slutt på bompenger på fv. 33 i Skreifjella

Fra mandag 29. juni klokka 12 blir det gratis å kjøre på fylkesveg 33 mellom Skreia og Feiring.

Hva skjuler gravhaugene på Hundorp?

Utvalgte områder ved den sagnomsuste Olavshaugen ved Dale-Gudbrands gard kartlegges nå med georadar. 

Vertskap nasjonal sykkelkonferanse

Innlandet fylkeskommune skal være vertskommune for Den nasjonale sykkelkonferansen i 2022.  På konferansen vil temaer rundt sykkel som transportmiddel bli diskutert.

Tre ulike kunstnerstipend

Stipend for profesjonelle kunstnere og profesjonelle utøvere innen husflid og håndverk. Søknadsfrist 1. august.

Asfaltering i gang på fv. 33 Tonsåsen

Arbeidet med å legge ny asfalt på den ca. 5 km lange anleggsstrekningen nederst på Tonsåsen har startet. Arbeidet vil vare til ca. 10. juli.

430.000 til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid

Trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylkeskommune (FTU) har fordelt 430.000 kroner til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. Pengene skal brukes på forebyggende tiltak rettet mot trafikanter som er spesielt ulykkesutsatt i trafikken.

Hva er Innlandet for deg?

Bli med i Jakten på Innlandets identitet gjennom våre to fotokonkurranser.

Oppretter koronafond med overskuddsmidler

Fylkestinget vedtok å opprette et usikkerhetsfond knyttet til ekstra tap og utgifter i forbindelse med koronapandemien. Men fondet ble 16 millioner kroner mindre enn i fylkesrådmannens forslag.

Vil ha sykehus ved Mjøsbrua

Flertallet i fylkestinget mener et hovedsykehus i Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua.

Til toppen