Nyheter forsiden

Positive til solkraftverk

Innlandet fylkeskommune skal jobbe aktivt for videre utbygging av fornybar energi i fylket.

Stenberg gård - helt unikt i nasjonal sammenheng

Gården på Toten har et av landets mest urørte hageanlegg og utstråler status og velstand. Nå skal alt fredes.

Flere tilbake på bussen

Etter to år med pandemi er det gledelig å se at vi gjennom 2022 har fått flere reisende tilbake på bussen.

Få mer informasjon om støtteordninger

Møt oss for å få informasjon om støtteordningene Grønn framtid, Regionale Forskningsfond og FORREGION.

Støtter prosjekter innen gjenbruk og VR

Hovedutvalg for næring vedtok onsdag enstemmig å gi støtte til tre prosjekter innen gjenbruk og VR.

Penger til destinasjonsselskapene

Ti destinasjonsselskaper i Innlandet får til sammen drøyt 4 millioner kroner i støtte for 2023.

Styrker det regionale forskningsfondet

Som en prøveordning i 2023, styrker fylkeskommunen det regionale forskningsfondet med 4 millioner kroner.

50 får tilskudd til friluftsaktivitet

Stolpejakt er en av aktivitetene flere søkere har fått tilskudd til.

Tilskudd til kulturminner

Hovedutvalg for kultur fordelte onsdag midler til blant annet privateide fredete bygninger og fartøyvern.

Strandgata i Gjøvik rustes opp

En 470 meter lang strekning sør for den som ble bygget om i 2021 står for tur. Arbeidet starter 20. mars.

Til toppen