Stedsutvikling i kommunesentre - tilskudd for 2021

Stedsutvikling er et viktig virkemiddel for utvikling av lokalsamfunn i Innlandet, og du kan nå søke om tilskudd til dette. Søknadsfristen er 1. juni.

Formål

Tilskuddsordningen skal legge til rette for økt attraktivitet for sentrale tettsteder, både som bosted, for arbeidsplasser og besøkende, særlig i distriktskommunene. Videreføring av dette arbeidet er et viktig ledd i å nå Innlandsstrategiens mål om «Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder». Du kan nå søke om tilskudd til stedsutviklingsarbeid i kommunesentre for kommuner i sentralitetsklasse 4, 5 og 6.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til stedsutviklingsarbeid i kommunesentrene:

  • stedsanalyse
  • planlegging og gjennomføring av tiltak med vekt på opprusting av sentrale uterom i tettstedet

Hvem kan søke?

Alle de 36 kommunene i Innlandet som er definert innenfor sentralitetsindeks 4, 5 og 6, dvs. Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Våler, Åsnes, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Østre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

Søknad

Det er kriterier til tildelingen knyttet til kommunenes prioritering av stedsutviklingsarbeid, lokal medvirkning og mobilisering og forankring av tiltak i stedsanalyse eller plan - se Tildelings- og kvalitetskriterier 2021 (PDF, 119 kB) 

Søknaden sendes på e-post til post@innlandetfylke.no og merkes med "Tilskuddsmidler til stedsutvikling i kommunesentre" i emnefeltet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er 1. juni.

Den andre søknadsrunden som tidligere var oppgitt med frist 1. oktober 2021, utgår da fylkesutvalget valgte å tildele hele det avsatte beløpet i første runde. 

Søknadssum

I 2021 er det avsatt totalt 2 millioner kroner til denne støtteordningen.

Til toppen