Nyheter forsiden

Bibliotekprogrammet under Norsk Litteraturfestival 2023

Innlandet fylkesbibliotek inviterer til seminar og debatter 24. og 25. mai.

Fortsatt stramt budsjett for fylkeskommunen

Innlandet fylkeskommune får 143,5 millioner kroner mer i forslag til revidert nasjonalbudsjett, men utgiftene øker mer.

– Planen er et godt utgangspunkt

Hvordan kan Regional plan for det inkluderende Innlandet settes ut i livet?

Starter asfalteringen av fylkesveger

Asfalteringen av fylkesveger i Innlandet starter opp tidlig i uke 21. Vel 163 kilometer fylkesveg får ny asfalt i år.  

«Garasjin» i Valdres fikk honnør for trafikksikkerhetsarbeid

Mekkeverkstedet fikk trafikksikkerhetsprisen 2022 blant annet for sitt fokus på motorinteresse og psykisk helse. 

Vil inspirere til europeisk samarbeid

Målet med Europadagen 2023 er å inspirere kommunene til å utforske de mulighetene som ligger i europeisk samarbeid.

Støtter endring av vernegrense

Fylkesutvalget støtter at vernegrensen for Lågendeltaet endres, slik at ny E6 kan bygges som planlagt.

Millioner til internasjonale prosjekter

Fylkesutvalget vedtok tirsdag å gi penger til fem prosjekter i Innlandet med svenske samarbeidspartnere.

Frisklivsmidler til 16 tiltak

16 tiltak får til sammen drøyt 1,8 millioner kroner innenfor ordningen for kommunale frisklivstiltak.

12 tiltak får vassdragsmidler

Tilrettelegging for fiske og videreutvikling av badeplass er to tiltak som får vassdragsmidler fra fylkeskommunen.